Latviešu  English

Rakstos

LZRA Vasaras konference - 2019 "Audita profesijas attīstība un tās nākotnes izaicinājumi"

1. diena: 29.08.2019.

Zita Zariņa
Valsts kontroles Padomes locekle, Revīzijas un metodoloģijas departamenta direktore
Valsts kontroles likuma grozījumi: zaudējumu piedziņa - mērķis, vēsture un būtība

 

Ilmārs Šņucins
Finanšu ministrijas valsts sekretāres vietnieks nodokļu, muitas un grāmatvedības jautājumos
Aktuālie revīzijas politikas un uzraudzības jautājumi

 

Sarmīte Glāzere
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas Regulējošo prasību daļas galvenā metodikas eksperte
FKTK sadarbība ar zvērinātiem revidentiem, kuri sniedz revīzijas pakalpojumus SNS

 

Gordon Latimir
PricewaterhouseCoopers partneris
What is on the audit Regulators' agenda

 

Barbara Misterska-Dragan
Polijas revidentu asociācijas prezidente
The Audit Profession in Poland – changes & challenges

 

Ingrida Pūrienė
Lietuvas revidentu asociācijas prezidente
Recent updates in Lithuanian audit and accounting sectors

 

Märt-Martin Arengu
Igaunijas revidentu asociācijas prezidents
Auditing trends in Estonia 2019 A.D.

 

Hilde Blomme
Accountancy Europe izpilddirektora vietniece
The opinion of ACE on the relevance of AML matters in the work of auditor

 

2. diena: 30.08.2019.

 

Sandijs Vectēvs
Finanšu izlūkošanas dienesta priekšnieka vietnieks
Revidentu loma cīņā pret noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācij

 

Arta Priede
Finanšu ministrijas Grāmatvedības un revīzijas politikas departamenta Grāmatvedības politikas un metodoloģijas nodaļas vadītāja
JAUNAIS GRĀMATVEDĪBAS LIKUMS – kas tajā jauns?

 

Anna Aļošina
Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja Pirmās pārvaldes priekšniece
Korupcijas risku novēršana uzņēmējdarbībā

Terēze Labzova-Ceicāne
PricewaterhouseCoopers SIA 
Vienotais elektroniskās ziņošanas formāts

 

Andrejs Ponomarjovs
Revīzijas konsultatīvās padomes priekšsēdētājs
Mazāk sarežģītu uzņēmumu revīzija (Audit of Less Complex Entities)

 

Ieva Liepiņa
LZRA valdes locekle
Viss aktuālais par nodokļiem 2019.gadā

 

JAUNAIS GRĀMATVEDĪBAS LIKUMS – kas tajā jauns?

Trešo valstu revidentu komercsabiedrību reģistrs

Šajā reģistrā dati nav reģistrēti!

(skatīt: MK Noteikumi Nr. 537

Šajā sadaļā tiks reģistrēti revidenti, kas ir fiziska persona, kas saskaņā ar trešās valsts likumiem ir tiesīga veikt šajā valstī reģistrētas komercsabiedrības gada pārskata un konsolidētā gada pārskata revīziju (pārbaudi).
Reģistrā ieraksta trešo valstu revidentus, kas sniedz revidenta ziņojumu par tādas komercsabiedrības gada pārskatu vai konsolidēto gada pārskatu, kura reģistrēta trešajā valstī un kuras pārvedami vērtspapīri ir iekļauti Latvijas regulētajā tirgū.
Reģistrēšanās kārtība un citi nosacījumi detalizēti aprakstīt likuma "Par zvērinātiem revidentiem" 24.1; 24.2;24.3 pantā.

Par trešo valsti tiek uzskatītas valstis kas nav Eiropas savienības dalībvalstis un Eiropas Ekonomikas zonas valstis.

Trešo valstu revidentu reģistrs

Šajā reģistrā dati nav reģistrēti!

(skatīt: MK Noteikumi Nr. 537

Šajā sadaļā tiks reģistrēti revidenti, kas ir fiziska persona, kas saskaņā ar trešās valsts likumiem ir tiesīga veikt šajā valstī reģistrētas komercsabiedrības gada pārskata un konsolidētā gada pārskata revīziju (pārbaudi).
Reģistrā ieraksta trešo valstu revidentus, kas sniedz revidenta ziņojumu par tādas komercsabiedrības gada pārskatu vai konsolidēto gada pārskatu, kura reģistrēta trešajā valstī un kuras pārvedami vērtspapīri ir iekļauti Latvijas regulētajā tirgū.
Reģistrēšanās kārtība un citi nosacījumi detalizēti aprakstīt likuma "Par zvērinātiem revidentiem" 24.1; 24.2;24.3 pantā.

Par trešo valsti tiek uzskatītas valstis kas nav Eiropas savienības dalībvalstis un Eiropas Ekonomikas zonas valstis.

Finanšu pārskatu likumdošanas konteksts

Pretendentiem

Kā kļūt par zvērinātu revidentu

Latvijas Zvērinātu revidentu asociācija ir vienīgā organizācija, kurai ir tiesības organizēt zvērinātu revidentu kvalifikācijas eksāmenus, kā arī lemt par sertifikāta izsniegšanu zvērinātam revidentam un licences izsniegšanu zvērinātu revidentu komercsabiedrībai. Lai kļūtu par zvērinātu revidentu, pretendentam jāatbilst visām Revīzijas pakalpojumu likumā noteiktajām prasībām. Pieteikties zvērinātu revidentu kvalifikācijas iegūšanai var, aizpildot "Nolikumā par trīs gadu pieredzes revīzijas darbā iegūšanas un atzīšanas kārtību" un "Zvērinātu revidentu sertificēšanas nolikumā" norādītos dokumentus un iesniedzot tos Latvijas Zvērinātu revidentu asociācijā.
Zvērinātu revidentu kvalifikācijas eksāmenu kārtošana notiek par maksu. Pretendents līdz eksāmenu sesijas sākumam samaksā Latvijas Zvērinātu revidentu asociācijas noteikto dalībmaksu. Lēmumu par dalībmaksas apmēru un maksāšanas kārtību pieņem Latvijas Zvērinātu revidentu asociācijas valde pēc saskaņošanas ar Finanšu ministriju. Par maksājumiem, kas saistīti ar kvalifikācijas eksāmenu kārtošanu, varat noskaidrot Latvijas Zvērinātu revidentu asociācijā.

Informācija par ārzemēs iegūtas profesionālās kvalifikācijas atzīšanas prasībām zvērināta revidenta reglamentētā profesijā

 

Zvērinātu revidentu eksaminācija

Zvērinātu revidentu kvalifikācijas eksāmeni tiek organizēti atbilstoši Revīzijas pakalpojumu likuma un “Zvērinātu revidentu kvalifikācijas eksāmenu nolikuma” prasībām. Zvērinātu revidentu kvalifikācijas eksāmenos pārbauda, vai pretendentiem ir pietiekams teorētisko zināšanu līmenis, kā arī spējas izmantot šīs zināšanas praksē, lai varētu pietiekami kvalitatīvi, ievērojot likumus un Latvijā atzītos starptautiskos revīzijas standartus, veikt profesionālo darbību.

Zvērinātu revidentu pretendentiem ir sekmīgi jānokārto pieci kvalifikācijas eksāmeni:

 • 2017. gadā aktualizētās kvalifikācijas eksāmenu programmas skatīt šeit

Kvalifikācijas eksāmenu komisijas

Zvērinātu revidentu kvalifikācijas eksāmenu komisiju izveido Latvijas Zvērinātu revidentu asociācija, par šīs komisijas locekļiem pieaicinot zvērinātus revidentus, valsts akreditētu augstskolu pasniedzējus un citus ekspertus eksāmenu priekšmetu jomā.

Revīzijas eksāmena komisijas sastāvs: Tiesību eksāmena komisijas sastāvs: Nodokļu un nodevu eksāmena komisijas sastāvs:
 • Roberts Ikaunieks - priekšsēdētājs
 • Inga Lipšāne
 • Nata Lasmane
 • Zaiga Pekša - priekšsēdētāja
 • Sniedze Šreibere
 • Vita Tanasi
 • Viktorija Usoviča - priekšsēdētāja
 • Daiga Zēna-Zēmane
 • Olga Kuzmiča
Biznesa vadības eksāmena komisijas sastāvs: Grāmatvedības eksāmena komisijas sastāvs: Zvērinātu revidentu eksāmenu grafiks 2022.gadam:
 • Jānis Mežiels - priekšsēdētājs
 • Inguna Staša - priekšsēdētāja vietniece
 • Rasma Alsiņa - sekretāre
 • Ingura Doble - priekšsēdētāja
 • Viktorija Usoviča
 • Ieva Liepiņa
 • Ingrīda Pētersone
 • Grāmatvedība - 6. augusts
 • Revīzija - 3. septembris
 • Tiesības - 24. septembris
 • Nodokļi un nodevas - 15. oktobris
 • Biznesa vadība - 5. novembris

Kontakti

 LZRA-logo-LV

Pulkveža Brieža iela 15-7
Rīga, LV-1010

Gadījumos, kad nepieciešams nodot fiziskās personas datus, komercinformāciju un citu aizsargājamu informāciju, aicinām izmantot e-adresi:

VARAMeParrakstiuzeadrese250x150pt 1

 

Izpilddirektore: Anita Mihejeva
Tālr.: 67223338
E-pasts: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.">Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

Izpilddirektores vietniece: Anete Dupkeviča
Tālr: 67223338
E-pasts: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.">Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

Izpilddirektores vietnieks metodiskajos jautājumos: Egons Liepiņš
Tālr: 29212874
E-pasts: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.">Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

 

Facebook: https://www.facebook.com/lzrasociacija/

Valde

 

ca 3cm inl 3cm

   Asociācijas priekšsēdētāja - Lolita Čapkeviča

   Asociācijas priekšsēdētājas vietniece - Ingrīda Latimira

Lolita Ingrīda   
Čapkeviča Latimira  

 

 

Valdes locekļi

po 3cm kr 3cm ko 3cm vi 3cm ir 3cm il 3cm ml 3cm
 Kristīne  Diāna  Svetlana  Sandra  Iveta  Ieva   Māra
 Potapoviča  Krišjāne  Koļesņikova  Vilcāne  Rutkovska  Liepiņa  Līguta
             

 

 

 

Revīzijas normatīvais regulējums

log Regulas moc src Likumi   kivio flw MK noteikumi

 

 

Sertifikāti un Licences

       lzra lic2 m

Lai aplūkotu attēlus pilnā izmērā, noklikšķiniet uz tiem.

 

Dalība Latvijas organizācijās

Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera (LTRK) ir nevalstiska, politiski neitrāla, brīvprātīga visu Latvijas teritoriju aptveroša dažādu nozaru Latvijas uzņēmumu apvienība, kura, balstoties uz tirdzniecības un rūpniecības kameru darbības pasaules praksi, veido uzņēmējdarbībai labvēlīgu vidi, apzinot un aizstāvot Latvijas uzņēmumu saimnieciskās intereses un sniedzot uzņēmējdarbību veicinošus pakalpojumus.

MISIJA
Sadarbībā radīt virsvērtību.
VĪZIJA
LTRK - Latvijas ekonomikas virzītājspēks
VĒRTĪBAS
Ātri, vienkārši, tālredzīgi.
Ātri - izprast, saprasties un noorganizēt!
Vienkārši - bez liekām darbībām un izdevumiem!
Tālredzīgi - ar pieredzi un zināšanām!

Latvijas Darba devēju konfederācija (LDDK) ir lielākā darba devējus pārstāvošā organizācija Latvijā.
 
LDDK ir sociāli - ekonomisko sarunu partneris Saeimai, Ministru kabinetam un Latvijas Brīvo arodbiedrību savienībai.
LDDK pārstāv 68 Latvijas tautsaimniecībā ievērojamas nozaru un reģionālās asociācijas un federācijas, kas kopumā apvieno vairāk kā 5000 uzņēmumus, kā arī nozaru līderus - atsevišķus uzņēmumus, kuros strādā vairāk nekā 50 darbinieki. Kopumā LDDK biedri Latvijā nodarbina 37% darba ņēmēju.

LDDK Misija
Pārstāvēt Latvijas darba devēju intereses uzņēmumu konkurētspējai, darba un dzīves kvalitātei.

LDDK Vīzija
LDDK ir ietekmīgākā Latvijas darba devēju interešu pārstāve.

LDDK Darbības virzieni
LDDK ir divi darbības virzieni – uzņēmēju interešu aizstāvība un darba devēju pārstāvība sociālajā dialogā. LDDK biedru interešu aizstāvība ir organizētā biznesa sabiedrības pārstāvju darbība uzņēmējdarbību regulējošās, tiesiskās vides pilnveidē. LDDK iesaistīšanās nodrošina publiskās varas pieņemto lēmumu leģitimitāti ekonomiskajos un sociālajos jautājumos. Interešu aizstāvība veido tiesiskas valsts un demokrātiskas sabiedrības pamatus.
LDDK biedru pārstāvība apliecina tiesību un pienākumu īstenošanu, kas noteikta LDDK darbību reglamentējošos likumos. LDDK, lielākajai darba devēju organizācijai, Latvijā ir jānodrošina darba devēju pārstāvība sociālajā dialogā ar valsti un pašvaldībām, veicinot sociālo mieru un labklājību. LDDK jākonsolidē darba devēju viedoklis darba devējiem un darbiniekiem nozīmīgās jomās, jāveicina sociālā partnerība un jāpārstāv darba devējus tripartisma institucionālajā ietvarā.

LDDK Mērķi   

1. Uzņēmējdarbības tiesiskās vides un publiskās pārvaldības pakalpojumu pilnveidošana
2. Pārstāvēt darba devējus nozaru un reģionālajā, nacionālajā, Eiropas un starptautiskajā līmenī.
3. Piesaistīt jaunus biedrus pārstāvības paplašināšanai un darba devēju apvienošanai.
4. Nodrošināt organizācijas darbībai nepieciešamo finansējumu.
5. Efektīvu un kvalitatīvu procesu nodrošināšana organizācijā.
6. Pilnveidot sniedzamos pakalpojumus.

Apakškategorijas

Starptautiskās organizācijas:

Accountancy Europe  The International Federation of Accountants  Lietuvos auditorių rūmai  Audiitorkogu

Valsts institūcijas:

Grāmatvedības un revīzijas politika Valsts ieņēmumu dienests Finanšu un kapitāla tirgus komisija Valsts kaseValsts kontrole

Latvijas organizācijas:

Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera    Latvijas Darba devēju konfederācija  
 

Sadarbības partneri:

logo4 Latvijas Republikas grāmatvežu asociācija