Latviešu  English

Rakstos

test

 

 

LZRA ar skumjām paziņo, ka 2014. gada 19. jūnijā pēkšņi no mums šķīrusies zvērināta revidente Irina Saksaganska

Līdzjūtība Skatīt
 


 

 

Ierobežotās pārbaudes gaita

Ierobežotās pārbaudes gaita

Pārskats

Intranet galerijas

Has no content to show!

Latvijas Zvērinātu revidentu asociācija (LZRA) ir neatkarīga profesionāla korporācija, kas dibināta 1994. gadā saskaņā ar likumu “Par zvērinātiem revidentiem”. LZRA šobrīd apvieno 170 zvērinātus revidentus un 141 zvērinātu revidentu komercsabiedrību.

LZRA darbības mērķis ir sekmēt revīzijas profesijas attīstību valstī un nodrošināt, lai zvērinātu revidentu komercsabiedrības darbotos atbilstoši Starptautiskajiem revīzijas standartiem. LZRA ir Starptautiskās Grāmatvežu federācijas (IFAC) biedrs un savā darbībā balstās uz IFAC biedru nolikumu, kas ir vienādi obligāts visu pasaules valstu revīzijas profesijas pārstāvjiem. Vienlaicīgi LZRA ir arī Eiropas Grāmatvežu federācijas (FEE) biedrs un tās ietvaros risina jautājumus par grāmatvežu profesijas normatīvo regulējumu.

LZRA savā ikdienas darbībā nodrošina Starptautisko revīzijas standartu tulkošanu, zvērinātu revidentu apmācību, veikto revīziju kvalitātes kontroli un disciplinārprocesu sistēmas uzturēšanu. LZRA pārstāv savu biedru intereses valsts un pašvaldību institūcijās, vietējās un starptautiskajās organizācijās.

LZRA aktīvi darbojas ne tikai revīzijas jomā, bet arī sniedz savu ieguldījumu Latvijas finanšu pārskatu sistēmas sakārtošanā atbilstoši labākajiem uzskaites un pārskatu sastādīšanas prakses principiem.

Lasīt tālāk ...

Typography1

Lasīt tālāk ...

Positions

This Joomla! template supports a wide variety of module positions which can be archived automatically by the system.The module positions are fully collapsible mean that if there are no modules published in particular position, this module position will disappear and the other modules with take this place. Also you can have 2-Columns layout (content, left or right)

Click here to view clearer picture

Typography

H1 ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmonpqrstuvwzyz

H2 ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmonpqrstuvwzyz

H3 ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmonpqrstuvwzyz

H4 ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmonpqrstuvwzyz

H5 ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmonpqrstuvwzyz
H6 ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmonpqrstuvwzyz

P The quick brown fox ran over the lazy dog. THE QUICK BROWN FOX RAN OVER THE LAZY DOG.

 • Item
 • Item
 • Item
  • Item
  • Item
  • Item
   • Item
   • Item
   • Item
 1. tem
 2. Item
 3. Item
  1. Item
  2. Item
  3. Item
   1. Item
   2. Item
   3. Item

Starptautiskās organizācijas:

Accountancy Europe  The International Federation of Accountants  Lietuvos auditorių rūmai  Audiitorkogu

Valsts institūcijas:

Grāmatvedības un revīzijas politika Valsts ieņēmumu dienests Finanšu un kapitāla tirgus komisija Valsts kaseValsts kontrole

Latvijas organizācijas:

Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera    Latvijas Darba devēju konfederācija  
 

Sadarbības partneri:

logo4 Latvijas Republikas grāmatvežu asociācija