Latviešu  English

Iepirkumu uzraudzības biroja un Konkurences padomes vēstules LZRA

Iepirkumu uzraudzības biroja 22.10.2019. vēstule: "Par viedokļa sniegšanu"

LZRA lūdza Iepirkumu uzraudzības biroju izvērtēt zvērināta revidenta ACCA (Association of Chartered Certified Accountants) kvalifikācijas prasības atbilstību publisko iepirkumu jomā. Saskaņā ar Revīzijas pakalpojumu likumu fiziskā persona iegūst zvērināta revidenta statusu pēc tam, kad tā ir nokārtojusi zvērinātu revidentu kvalifikācijas eksāmenus un saņēmusi noteikto sertifikātu. Attiecīgi Iepirkumu uzraudzības birojs secināja, ka zvērinātam revidentam profesionālās darbības veikšanai nav nepieciešams vēl kādas organizācijas sertifikāts jeb piederība kādai konkrētai organizācijai, tādējādi prasība attiecībā uz zvērināta revidenta ACCA kvalifikāciju ir nepamatota.

 

Konkurences padomes 30.10.2019. vēstule: "Par Rīgas domes 2019.gada 28.augusta lēmumu Nr. 2556 "Par ārējo neatkarīgo izvērtējumu veikšanu kapitālsabiedrībās un aģentūrās""

LZRA lūdza Konkurences padomei izvērtēt Rīgas domes 2019.gada 28.augusta lēmuma Nr.2556 atbilstību konkurences tiesību regulējošiem normatīvajiem aktiem. Konkurences padomes ieskatā pakalpojuma sniedzējam izvirzītā nepieciešamā kvalifikācijas prasība attiecībā uz sertifikāciju ir konkurenci ierobežojoša un nav objektīvi pamatojuma ar konkrētā pakalpojuma sniegšanu. Izvirzot prasību, kā kvalifikāciju apstiprinošu dokumentu iesniegt konkrētu attiecīgās nozares sertifikātu, kas saskaņā ar normatīvajiem aktiem nav obligāts, tiek sašaurināts potenciālo pakalpojumu sniedzēju loks.

Starptautiskās organizācijas:

Accountancy Europe  The International Federation of Accountants  Lietuvos auditorių rūmai  Audiitorkogu

Valsts institūcijas:

Grāmatvedības un revīzijas politika Valsts ieņēmumu dienests Finanšu un kapitāla tirgus komisija Valsts kaseValsts kontrole

Latvijas organizācijas:

Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera    Latvijas Darba devēju konfederācija  
 

Sadarbības partneri:

logo4 Latvijas Republikas grāmatvežu asociācija