Latviešu  English

LZRA tikšanās ar LTRK 15.01.2019.

2019.gada 15.janvārī LZRA pārstāvji Sandra Vilcāne, Jānis Mežiels un Inga Krūmiņa tikās ar Latvijas Tirdzniecības un Rūpniecības kameras valdes priekšsēdētāju Jāni Endziņu, lai apspriestu Finanšu ministrijas izstrādāto likumprojektu "Grozījumi Revīzijas pakalpojumu likumā”, Valsts ieņēmu dienesta izstrādāto nodokļu maksātāju reitinga sistēmu un problēmām finanšu pārskatu un konsolidēto pārskatu elektroniskā noraksta formas sagatavošanā VID EDS sistēmā. Tikšanās gaitā LTRK valdes priekšsēdētājs J.Endziņš ierosināja:

1. Izskatīt likumprojektu "Grozījumi Revīzijas pakalpojumu likumā” LTRK atbildīgajā komitejā, uzaicinot LZRA pārstāvi, lai sagatavotu LTRK viedokli.

2. Lai uzlabotu nodokļu maksātāju reitinga sistēmu, konstruktīvi sadarboties priekšlikumu izstrādē, kā arī aktualizēt problēmjautājumus tikšanās laikā ar VID.

3. Rosināt grozījumu izdarīšanu MK 22.12.2015 noteikumos Nr.399 "Noteikumi par sabiedrību sagatavoto finanšu pārskatu vai konsolidēto finanšu pārskatu elektroniskā noraksta formu”.

Starptautiskās organizācijas:

Accountancy Europe  The International Federation of Accountants  Lietuvos auditorių rūmai  Audiitorkogu

Valsts institūcijas:

Grāmatvedības un revīzijas politika Valsts ieņēmumu dienests Finanšu un kapitāla tirgus komisija Valsts kaseValsts kontrole

Latvijas organizācijas:

Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera    Latvijas Darba devēju konfederācija  
 

Sadarbības partneri:

logo4 Latvijas Republikas grāmatvežu asociācija