Latviešu  English

Dalība Saeimas Valsts pārvaldes un pašvaldību komisijas sēdē 30.01.2018.

Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija atbilstoši š.g. 16.janvāra sēdē lemtajam, 30.janvārī plkst. 11:30 atkārtoti uzaicināja pārstāvjus no Latvijas Ārstu biedrības, Latvijas Zvērinātu advokātu biedrības, Arhitektu sertificēšanas centra, Latvijas Zvērinātu revidentu asociācijas un citām nevalstiskajām organizācijām uz jautājuma apspriešanu par valsts amatpersonas statusa attiecināšanu uz profesionālo organizāciju pārstāvjiem. LZRA pārstāvēja S.Vilcāne un A.Mihejeva. Kā jau tika diskutēts iepriekšējā sēdē 16.janvārī, nevalstiskās organizācijas turpina lūgt Saeimas komisiju atbalstīt grozījumu likumā "Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbā" izsludināšanu un noteikt, ka minētais likums neattiecas attiecībā uz šo organizāciju valdes un komiteju locekļiem.

Sēde bija saspringta, jo pēc visu nevalstisko organizāciju uzstāšanām, kurās argumentēti un pārliecinoši izskanēja iemesli, kādēļ valsts amatpersonas statutu nebūtu jāattiecina uz profesionālo organizāciju pārstāvjiem, kuri tikai fragmentāri pilda valsts deleģētās funkcijas, KNAB vadītāja vietniece I.Jurča turpināja paust savu kategorisko nostāju minētā jautājuma risināšanā. Faktiski šajā sēdē Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijai nebija iespējams pieņemt lēmumu dēļ tā, ka nebija kopsaucēju starp KNAB un VID pārstāvju viedoklim pretējo nevalstisko organizāciju pārstāvju viedokli.

Šī iemesla dēļ tika nolemts, ka komisija šo jautājumu vispirms izdiskutēs ar KNAB un VID, un tikai pēc tam aicinās uz sarunām nevalstisko organizāciju pārstāvjus.

Starptautiskās organizācijas:

Accountancy Europe  The International Federation of Accountants  Lietuvos auditorių rūmai  Audiitorkogu

Valsts institūcijas:

Grāmatvedības un revīzijas politika Valsts ieņēmumu dienests Finanšu un kapitāla tirgus komisija Valsts kaseValsts kontrole

Latvijas organizācijas:

Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera    Latvijas Darba devēju konfederācija  
 

Sadarbības partneri:

logo4 Latvijas Republikas grāmatvežu asociācija