Latviešu  English

Par dalību Saeimas Publisko izdevumu un revīzijas komisijas sēdē

Saeimas Publisko izdevumu un revīzijas komisijā š.g. 18. oktobrī plkst. 12:30 notika Valsts kontroles sastādītā Saimnieciskā gada pārskata revīzijas ziņojuma izskatīšana. Piedalījās Finanšu ministrijas, Vides ministrijas, Ekonomikas ministrijas, Zemkopības ministrijas, VID un Latvijas Pašvaldību savienības pārstāvji. LZRA pārstāvēja valdes priekšsēdētāja Sandra Vilcāne, valdes loceklis Jānis Mežiels un izpilddirektore Anita Mihejeva.

Pēc Valsts kontroles ziņojuma par Saimnieciskā gada pārskata revīziju komisijas priekšsēdētājs Andris Bērziņš uzdeva jautājumu Valsts kontrolierei Elitai Krūmiņai, kā viņa vērtē sadarbību ar zvērinātiem revidentiem iepriekšējā gada revīzijas periodā. Krūmiņas kundze atbildēja, ka sadarbība attīstās pozitīvā virzienā un piebilda, ka sadarbībā vēl būs izmaiņas sakarā ar publisko standartu ieviešanu. Tika dots vārds arī S. Vilcānei, kura pastāstīja, kā norisinās zvērinātu revidentu sadarbība ar Valsts kontroli, uzsākot revīziju, revīzijas noslēgumā un ar tiem revidentiem, kuru revidējamās pašvaldības ir iekļautas izlasē. Rēzeknes pašvaldības vadītājs atzinīgi vērtēja revidenta darbu tieši iepriekšējā revīzijas sezonā, jo ir panākts labs revīzijas rezultāts.

Starptautiskās organizācijas:

Accountancy Europe  The International Federation of Accountants  Lietuvos auditorių rūmai  Audiitorkogu

Valsts institūcijas:

Grāmatvedības un revīzijas politika Valsts ieņēmumu dienests Finanšu un kapitāla tirgus komisija Valsts kaseValsts kontrole

Latvijas organizācijas:

Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera    Latvijas Darba devēju konfederācija  
 

Sadarbības partneri:

logo4 Latvijas Republikas grāmatvežu asociācija