Latviešu  English

Par Grozījumiem Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likumā

Š.g. 17.oktobrī Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas sēdē tiks izskatīts likumprojekts “Grozījumi Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likumā”. LZRA pārstāvēja zvērinātas revidentes Nelda Janoviča un Māra Līguta.

Ņemot vērā, ka LZRA viedoklis par nepieciešamajām izmaiņām Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likumā un Ministru kabineta noteikumos Nr.399 “Noteikumi par sabiedrību sagatavoto finanšu pārskatu vai konsolidēto finanšu pārskatu elektroniskā noraksta formu” tika izteikts Finanšu ministrijai un VID š.g. 16.oktobrī nosūtītajā vēstulē, pārstāves Saeimas deputātiem izskaidroja nepieciešamo izmaiņu aktualitāti. Ar vēstules tekstu var iepazīties LZRA mājas lapas slēgtajā sadaļā Aktuālā informācija par notikumiem.

Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija nolēma, ka likumprojekta 2.lasījumam LZRA kopā ar Finanšu ministriju vēl savstarpēji saskaņos nepieciešamos grozījumus, kurus iesniegs līdz 7.novembrim.

Starptautiskās organizācijas:

Accountancy Europe  The International Federation of Accountants  Lietuvos auditorių rūmai  Audiitorkogu

Valsts institūcijas:

Grāmatvedības un revīzijas politika Valsts ieņēmumu dienests Finanšu un kapitāla tirgus komisija Valsts kaseValsts kontrole

Latvijas organizācijas:

Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera    Latvijas Darba devēju konfederācija  
 

Sadarbības partneri:

logo4 Latvijas Republikas grāmatvežu asociācija