Latviešu  English

LZRA pārstāvju dalība konferencē Baku 21.-23.septembrī

2017. gada 21.-23. septembrī Baku norisinājās starptautiskā zinātniski-praktiskā konference “Strategic Roadmap of the Azerbaijan's economy: problems of reporting and transparency”, kuru organizēja Azerbaidžānas ekonomistu apvienība kopā ar Azerbaidžānas revidentu asociāciju.

Konferences galvenais mērķis bija palielināt pārskatāmību un veidot augsta līmeņa ziņojumus kā svarīgu demokrātiskas sabiedrības faktoru, turpināt stiprināt cīņu pret korupciju, izmantojot jaunas ziņošanas veidlapas un uzlabotas pārvaldības un kontroles metodes, sagatavot ieteikumus par piesardzības uzraudzības mehānismu izveidi un pāreju uz risku balstītas kontroles nodrošināšanu. Vienlaikus notika diskusijas un pieredzes apmaiņa par labākas finanšu pārskatu prakses piemērošanu, SFPS piemērošanu maziem un vidējiem uzņēmumiem, nostiprinot korporatīvās vadības standartu ieviešanu, uzlabojot ārpusbudžeta līdzekļu pārvaldību un uzraudzību, veicinot primāro uzskaiti un uzlabojot statistikas infrastruktūru, izglītību un savstarpējo sadarbību.

Konferencē piedalījās 150 pārstāvji no 65 revīzijas un grāmatvedības organizācijām, starptautiskajām profesionālajām organizācijām, Azerbaidžānas valsts un nevalstiskajām organizācijām, privātā sektora, plašsaziņas līdzekļiem un pētniecības institūtiem 15 valstīs (Azerbaidžāna, Turcija, Krievija, Rumānija, Lietuva, Latvija, Igaunija, Polija, Gruzija, Bulgārija, Ukraina, Baltkrievija, Maķedonija, Moldova, Melnkalne). LZRA pārstāvēja valdes priekšsēdētāja Sandra Vilcāne un valdes locekļi Ingrīda Latimira un Jānis Mežiels, konferencē uzstājoties ar prezentāciju par zvērinātu revidentu lomu cīņā pret kukuļdošanu. Pārstāvji no citām dalībvalstīm runāja par ekonomiskajām reformām un attīstību u.c. tēmām.

Attēlā centrā: Lietuvas revidentu asociācijas prezidents Saulius Lapšinskas

 

Starptautiskās organizācijas:

Accountancy Europe  The International Federation of Accountants  Lietuvos auditorių rūmai  Audiitorkogu

Valsts institūcijas:

Grāmatvedības un revīzijas politika Valsts ieņēmumu dienests Finanšu un kapitāla tirgus komisija Valsts kaseValsts kontrole

Latvijas organizācijas:

Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera    Latvijas Darba devēju konfederācija  
 

Sadarbības partneri:

logo4 Latvijas Republikas grāmatvežu asociācija