Latviešu  English

Par LZRA un LRGA sagatavotajiem priekšlikumiem likumprojektā “Grozījumi Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likumā”

2017. gada 10. jūlija LZRA valdes sēdē Latvijas Republikas Grāmatvežu asociācijas (LRGA) valdes priekšsēdētājs Andrejs Ponomarjovs informēja par LRGA sagatavoto vēstuli Finanšu ministrijai par grozījumiem Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likumā likumā (vēstuli skatīt šeit). Arī LZRA sagatavoja un Finanšu ministrijai nosūtīja savus priekšlikumus par likuma grozījumiem (skatīt šeit).

Finanšu ministrija pēc būtības ierosina pārskatīt normu, vai Starptautiskie finanšu pārskatu standarti (SFPS) jāpiemēro arī citām lielām sabiedrībām, ne tikai sabiedriskas nozīmes struktūrām. LRGA biedri uzsāka diskusiju, vai nevajadzētu mainīt arī citas likuma normas, un piedāvāja LZRA valdei savstarpēji izrunāt šo jautājumu. Sēdes laikā LZRA valdes locekle Lolita Čapkeviča norādīja, ka pārejai uz SFPS lietošanu ir jānotiek pakāpeniski, jo klienti nevarēs paši sagatavot gada pārskatus pēc SFPS prasībām - tā varētu būt izvēles opcija.

2017. gada 13. jūlijā tika organizēta LZRA un LRGA pārstāvju tikšanās par priekšlikumiem Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likumā. Savukārt 2017. gada 25. jūlijā LZRA valdes locekle Ieva Liepiņa kopā ar LRGA pārstāvjiem Andreju Ponomarjovu un Svetlanu Šemeli piedalījās pārrunās ar Finanšu ministrijas pārstāvēm Artu Priedi un Iritu Lukšo, lai diskutētu par asociāciju sagatavotajiem priekšlikumiem un to iekļaušanu likumā. 

 

Starptautiskās organizācijas:

Accountancy Europe  The International Federation of Accountants  Lietuvos auditorių rūmai  Audiitorkogu

Valsts institūcijas:

Grāmatvedības un revīzijas politika Valsts ieņēmumu dienests Finanšu un kapitāla tirgus komisija Valsts kaseValsts kontrole

Latvijas organizācijas:

Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera    Latvijas Darba devēju konfederācija  
 

Sadarbības partneri:

logo4 Latvijas Republikas grāmatvežu asociācija