Latviešu  English

LZRA vēstule Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai par priekšlikumiem likumprojektam "Grozījumi likumā "Par zvērinātiem revidentiem""

2016. gada 11. novembrī LZRA nosūtīja vēstuli Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai par priekšlikumiem likumprojektam "Grozījumi likumā "Par zvērinātiem revidentiem"" (skatīt šeit).

 

Galvenie LZRA ierosinājumi:

1. Izteikt likumprojekta 9. panta normu, kas izsaka Likuma 21. panta otro daļu, šādā redakcijā:

“(2) Par zvērinātu revidentu pilnsabiedrības biedru un komandītsabiedrības komplementāru var būt tikai zvērināti revidenti vai zvērinātu revidentu komercsabiedrības, vai dalībvalstu revidenti, vai dalībvalstu revidentu komercsabiedrības.”

2. Izteikt likumprojekta 17. panta normu, kas paredz papildināt Likuma 25.pantu, ar ceturto daļu šādā redakcijā:

“(4) Saskaņā ar tiesas nolēmumu tiesas, prokurori un izmeklētāji ir tiesīgi pieprasīt zvērinātam revidentam sniegt informāciju izmantošanai, kad tiek izmeklēta ārvalstu amatpersonu kukuļošana.”

3. Precizēt Likuma 33. panta ar 3.2 daļā lietoto terminu “valsts amatpersona”, jo Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas 1997.gada 21. novembra Konvencijā lietotais termins “ārvalstu amatpersona” aptver plašāku personu loku nekā Krimināllikumā lietotais termins “valsts amatpersona”.

Starptautiskās organizācijas:

Accountancy Europe  The International Federation of Accountants  Lietuvos auditorių rūmai  Audiitorkogu

Valsts institūcijas:

Grāmatvedības un revīzijas politika Valsts ieņēmumu dienests Finanšu un kapitāla tirgus komisija Valsts kaseValsts kontrole

Latvijas organizācijas:

Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera    Latvijas Darba devēju konfederācija  
 

Sadarbības partneri:

logo4 Latvijas Republikas grāmatvežu asociācija