Latviešu  English

Finanšu ministrijas priekšlikumi likumprojektam "Grozījumi likumā "Par zvērinātiem revidentiem""

2015. gada 20. oktobrī notika Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas sēde, kurā tika izskatīti vairāku likumprojektu grozījumi. Sēdē piedalījās LZRA pārstāvis: valdes loceklis Kaspars Rutkis.

Finanšu ministrija bija sagatavojusi priekšlikumus likumprojektam "Grozījumi likumā "Par zvērinātiem revidentiem"":

1. Papildināt likuma “Par zvērinātiem revidentiem” 16.pantu ar ceturto daļu šādā redakcijā:

“(4) Latvijas Zvērinātu revidentu asociācijas lēmuma par zvērināta revidenta sertifikāta darbības apturēšanu apstrīdēšana vai pārsūdzēšana neaptur šā lēmuma izpildi.”

2. Papildināt  likuma “Par zvērinātiem revidentiem” 23.pantu ar ceturto prim daļu šādā redakcijā:

“(41) Latvijas Zvērinātu revidentu asociācijas lēmuma par zvērinātu revidentu komercsabiedrības licences darbības apturēšanu apstrīdēšana vai pārsūdzēšana neaptur šā lēmuma izpildi.”

3. Papildināt pārejas noteikumus ar 12. un 13.punktu šādā redakcijā:

“12. Grozījumi šā likuma 1.panta 7.punkta e), f) un g) apakšpunktos attiecināmi uz zvērināta revidenta ziņojumu, kuru zvērināts revidents un zvērinātu revidentu komercsabiedrība sagatavo par gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu, sākot ar 2016. pārskata gadu.

13. Šā likuma 28.1 panta pirmajā teikumā minēto gada pārskata ierobežoto pārbaudi zvērināts revidents un zvērinātu revidentu komercsabiedrība veic gada pārskatiem, sākot ar 2016. pārskata gadu.”.

 

LZRA valde elektroniski izskatīja Finanšu ministrijas sagatavotos priekšlikumus un vienbalsīgi nobalsoja “pret” to akceptēšanu.

LZRA valde neatbalsta steidzīgi sagatavotos grozījumus, kas pilnīgi radikāli ir pret pašreizējo situāciju un zvērinātiem revidentiem atļauto rīcību saistībā ar līguma slēgšanu par revīzijas pakalpojumiem ar klientiem.

Ņemot vērā, ka pašlaik tiek izstrādāts jauns likuma projekts "Revīzijas likums" ar jaunu redakciju, kura sagatavošanas grupā ir arī LZRA, valdes viedoklis ir, ka Finanšu ministrijas piedāvājumu ir jāskata kontekstā ar jaunā likuma izstrādi, kurā revidenta atbildība un disciplinārsodi par pārkāpumiem tiks noteikti precīzāk nekā pašreizējā likumā.

 

Līdz ar LZRA valdes nostāju Finanšu ministrija atcēla savus priekšlikumus Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai likumprojektam "Grozījumi likumā "Par zvērinātiem revidentiem"".

Starptautiskās organizācijas:

Accountancy Europe  The International Federation of Accountants  Lietuvos auditorių rūmai  Audiitorkogu

Valsts institūcijas:

Grāmatvedības un revīzijas politika Valsts ieņēmumu dienests Finanšu un kapitāla tirgus komisija Valsts kaseValsts kontrole

Latvijas organizācijas:

Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera    Latvijas Darba devēju konfederācija  
 

Sadarbības partneri:

logo4 Latvijas Republikas grāmatvežu asociācija