Latviešu  English

Par informācijas par kvalitātes kontroles vērtējumu izsniegšanu revidentiem un tās izmantošanu iepirkumos

LZRA valde atgādina, ka saskaņā ar 2013. gada 26. jūlija elektronisko balsojumu tika pieņemts lēmums, piedaloties iepirkumos, LZRA izpilddirektorei nesniegt nekādus papildus apliecinājumus par zvērinātu revidentu profesionālās darbības kvalitātes kontroles vērtējumiem, kā tikai pašai praksei adresētu vēstuli par piešķirto kvalitātes vērtējumu.

LZRA valde uzskata, ka kvalitātes kontroles vērtējuma izziņas pieprasīšana nepamatoti sašaurina pretendentu loku, iepērkot zvērināta revidenta pakalpojumu.

 

Valde saskaņā ar 2015. gada 13. jūlija sēdes balsojumu nolemj:

zvērināta revidenta prakses kvalitātes kontroles vērtējums ir LZRA iekšējs dokuments, paredzēts revidenta prakses darba uzlabošanai un tas nav izmantojams publiskošanai un nedrīkst tikt izsniegts trešajām personām, tai skaitā, nav izmantojams iepirkumu procedūrās.

Starptautiskās organizācijas:

Accountancy Europe  The International Federation of Accountants  Lietuvos auditorių rūmai  Audiitorkogu

Valsts institūcijas:

Grāmatvedības un revīzijas politika Valsts ieņēmumu dienests Finanšu un kapitāla tirgus komisija Valsts kaseValsts kontrole

Latvijas organizācijas:

Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera    Latvijas Darba devēju konfederācija  
 

Sadarbības partneri:

logo4 Latvijas Republikas grāmatvežu asociācija