Latviešu  English

Par informācijas sniegšanu par zvērināta revidenta prakses kvalitātes vērtējumu, piedaloties iepirkumos

LZRA Valde informē, ka tā neatbalsta praksi, kad konkursos par revīzijas pakalpojumu sniegšanu kā viena no pretendenta kvalifikācijas prasībām ir saņemts A vērtējums pēdējā kvalitātes kontroles pārbaudē. Valde uzskata, ka pretendentu loka ierobežošana, atļaujot kvalificēties konkursam tikai A vērtējumu saņēmušajiem, ir nepamatota un diskriminējoša.

Tāpat LZRA Valde uzskata, ka ir nepamatoti pieprasīt no LZRA iesniegšanai konkursa rīkotājam apliecinājumu par praksei piešķirto kvalitātes kontroles vērtējumu.

Valde saskaņā ar 2013. gada 26. jūlija elektronisko balsojumu nolemj:

saistībā ar informācijas sniegšanu par zvērināta revidenta prakses kvalitātes vērtējumu, piedaloties iepirkumos, LZRA izpilddirektorei nesniegt nekādus papildus apliecinājumus par zvērinātu revidentu profesionālās darbības kvalitātes kontroles novērtējumiem, kā tikai pašai praksei adresētu vēstuli par piešķirto kvalitātes vērtējumu. Vēstuli praksei LZRA administrācija nosūta viena mēneša laikā pēc vērtējuma apstiprināšanas Kvalitātes komitejā.

Starptautiskās organizācijas:

Accountancy Europe  The International Federation of Accountants  Lietuvos auditorių rūmai  Audiitorkogu

Valsts institūcijas:

Grāmatvedības un revīzijas politika Valsts ieņēmumu dienests Finanšu un kapitāla tirgus komisija Valsts kaseValsts kontrole

Latvijas organizācijas:

Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera    Latvijas Darba devēju konfederācija  
 

Sadarbības partneri:

logo4 Latvijas Republikas grāmatvežu asociācija