Latviešu  English

Profesionālās ievirzes programma "Re: Vīzija par nākotni"

Šovasar studenti tiek aicināti Latvijas Universitātes Inovāciju centrā LUMIC piedalīties profesionālās ievirzes programmā “Re: Vīzija par nākotni”, lai veicinātu izpratni par revīzijas pakalpojuma mērķi, parādot tā plašumu un ietekmi uz tautsaimniecību. Programmas dalībniekiem tiks sniegts mentoru un lektoru atbalsts, kā arī iespēja smelties idejas un iestrādnes savam diplomdarbam. Dalībniekiem jāreģistrējas, aizpildot tiešsaistes pieteikuma anketu līdz 30. jūnija plkst. 23.59.  Programmā paredzētas vienreizējās stipendijas par godalgotu vietu tām komandām, kuras saskaņā ar komisijas lēmumu programmas ietvaros īstenojušas labākās idejas. Paredzētais stipendiju fonds ir 3000 eiro. Programmas norises laiks no 4. jūlija līdz 4. oktobrim.

Vairāk par programmu : https://www.lumic.lu.lv/en/about-us/news/detailed-view/t/72451/

LZRA Vasaras konference 03.09.2021. VEF Kultūras pilī

Šajā gadā LZRA Vasaras konference notika 3.septembrī VEF Kultūras pilī. Ņemot vērā spēkā esošos ierobežojumus sakarā ar vīrusa COVID-19 izplatību, konferencē klātienē piedalījās 44 dalībnieki, tajā skaitā viesi no Finanšu ministrijas, Swedbank, Finanšu nozares asociācijas, KNAB, FID un Krievijas pašregulējošās auditoru asociācijas valdes loceklis Kirils Altuhovs. LZRA biedriem, kuriem dažādu apstākļu dēļ nebija iespējams konferencē piedalīties klātienē, bija iespēja to skatīties attālināti tiešraidē. Pavisam no LZRA biedriem bija saņemti 70 pieslēgumu pieteikumi. Piedaloties konferencē klātienē, dalībnieki varēja iepazīties arī ar VEF Kultūras pils vēsturi un apmeklēt tekstila mākslinieku darbu izstādi.

 

Viesu prezentācijas LZRA biedriem pieejamas LZRA Intranet sistēmas sadaļā Valdes sēdes un kopsapulces 2021, savukārt konferences video ierakstu būs iespējams iegādāties LZRA Izglītības centra mājas lapas e-semināru sadaļā.

 

 • Finanšu ministrijas Valsts sekretāra vietnieks nodokļu, muitas un grāmatvedības jautājumos Ilmārs Šņucins uzrunā LZRA biedrus Vasaras konferences atklāšanā
 • Finanšu ministrijas Grāmatvedības un revīzijas politikas departamenta direktore Daina Robežniece informē par grāmatvedības tiesiskā regulējuma aktualitātēm
 • LZRA valdes priekšsēdētāja Sandra Vilcāne un izpilddirektore Anita Mihejeva
 • “Swedbank” galvenā ekonomiste Latvijā Līva Zorgenfreija sniedz ieskatu par Latvijas ekonomiku Covid-19 pandēmijas laikā
 • Sandra Vilcāne sveic LZRA biedrus apaļajās jubilejās
 • Krievijas pašregulējošās auditoru asociācijas valdes loceklis Kirils Altuhovs dalās ar pieredzi revīzijas profesijas uzraudzībā un nākotnes perspektīvu
 • KNAB priekšnieka vietniece izmeklēšanas darbību jautājumos Ineta Cīrule uzstājas ar prezentāciju par koruptīvo noziegumu identificēšanu un atklāšanu
 • Finanšu izlūkošanas dienesta Stratēģiskās analīzes nodaļas vadītājs Aleksejs Loskutovs informē par FID aktualitātēm un jaunumiem noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizētāju tipoloģijāsatklāšanu
 • Konferences dalībnieki izmanto iespēju arī uzdot savus jautājumus
 • Finanšu nozares asociācijas padomniece Laima Letiņa sniedz ieskatu par Latvijas finanšu nozares prioritātēm un nākotnes vīziju
 • Zvērināts revidents Roberts Ikaunieks dalās pieredzē par veiktajām kvalitātes kontrolēm Vācijā
 • Konferences dalībnieki brīvajā laikā izmantoja iespēju piedalīties ekskursijā un iepazīties ar VEF Kultūras pils vēsturi un renovētajām telpām
 • Finanšu ministrijas Valsts sekretāra vietnieks nodokļu, muitas un grāmatvedības jautājumos Ilmārs Šņucins uzrunā LZRA biedrus Vasaras konferences atklāšanā

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15

Par Eiropas Komisijas Direktīvu Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD)

21.04.2021. Eiropas Komisija pieņēma vērienīgu pasākumu paketi saistībā ar ilgtspējīgām aktivitātēm Eiropas Savienībā, t.sk. ir izstrādāta jaunā Direktīva - Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD). Direktīva tiks attiecināta uz visiem lielajiem uzņēmumiem un visiem uzņēmumiem, kas iekļauti ES regulētajos tirgos, izņemot biržā kotētus mikrouzņēmumus.

Dalībvalstīm jātransponē Direktīva līdz 2022. gada 1. decembrim un jānodrošina, ka tās noteikumus uzņēmumi piemēros attiecībā uz finanšu gadu, kas sākas 2023. gada 1. janvārī, vai 2023. kalendārajā gadā.

Lasīt tālāk ...

Zvērinātiem revidentiem naudas atmazgāšanas risks – vidējs

LZRA aicina iepazīties ar 15.02.2021. lvportals.lv publicēto rakstu par zvērinātiem revidentiem Moneyval prasību sakarā: https://lvportals.lv/norises/324843-zverinatiem-revidentiem-naudas-atmazgasanas-risks-videjs-2021

 

Atbildes uz portāla uzdotajiem jautājumiem sagatavoja LZRA Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas un sankciju ievērošanas normatīvo aktu izpildes uzraudzības komiteja.

Raksts laikrakstā "Dienas Bizness" 23.10.2019.

Raksts laikrakstā "Dienas Bizness" 23.10.2019. Zvērināti revidenti var nespēt glabāt komercnoslēpumu:

20191023 102308

 

Dienas Bizness raksts 4.lpp.

Dienas Bizness raksts 5.lpp.

Iepirkumu uzraudzības biroja un Konkurences padomes vēstules LZRA

Iepirkumu uzraudzības biroja 22.10.2019. vēstule: "Par viedokļa sniegšanu"

LZRA lūdza Iepirkumu uzraudzības biroju izvērtēt zvērināta revidenta ACCA (Association of Chartered Certified Accountants) kvalifikācijas prasības atbilstību publisko iepirkumu jomā. Saskaņā ar Revīzijas pakalpojumu likumu fiziskā persona iegūst zvērināta revidenta statusu pēc tam, kad tā ir nokārtojusi zvērinātu revidentu kvalifikācijas eksāmenus un saņēmusi noteikto sertifikātu. Attiecīgi Iepirkumu uzraudzības birojs secināja, ka zvērinātam revidentam profesionālās darbības veikšanai nav nepieciešams vēl kādas organizācijas sertifikāts jeb piederība kādai konkrētai organizācijai, tādējādi prasība attiecībā uz zvērināta revidenta ACCA kvalifikāciju ir nepamatota.

 

Konkurences padomes 30.10.2019. vēstule: "Par Rīgas domes 2019.gada 28.augusta lēmumu Nr. 2556 "Par ārējo neatkarīgo izvērtējumu veikšanu kapitālsabiedrībās un aģentūrās""

LZRA lūdza Konkurences padomei izvērtēt Rīgas domes 2019.gada 28.augusta lēmuma Nr.2556 atbilstību konkurences tiesību regulējošiem normatīvajiem aktiem. Konkurences padomes ieskatā pakalpojuma sniedzējam izvirzītā nepieciešamā kvalifikācijas prasība attiecībā uz sertifikāciju ir konkurenci ierobežojoša un nav objektīvi pamatojuma ar konkrētā pakalpojuma sniegšanu. Izvirzot prasību, kā kvalifikāciju apstiprinošu dokumentu iesniegt konkrētu attiecīgās nozares sertifikātu, kas saskaņā ar normatīvajiem aktiem nav obligāts, tiek sašaurināts potenciālo pakalpojumu sniedzēju loks.

Raksts žurnālā "Bilance" (Nr. 10, 2019. gada oktobris)

Raksts žurnālā Bilance Nr. 10 (454), 2019. gada oktobrī:

Zvērinātu revidentu darba konfidencialitāte ir apdraudēta (Vineta Vizule sarunājas ar Latvijas Zvērinātu revidentu asociācijas valdes priekšsēdētāju Sandru Vilcāni)

IMG 0001

Par Grozījumiem Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likumā

LZRA vērš uzmanību, ka 2019.gada 28.jūnijā oficiālajā vēstnesī publicēts likums "Grozījumi Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likumā". Minētie grozījumi stājās spēkā nākamajā dienā pēc izsludināšanas, t.i. - 29.jūnijā.

No 2019.gada 29.jūnija Kontroles dienesta jaunais nosaukums ir Finanšu izlūkošanas dienests un likuma jaunais nosaukums ir Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likums.

Lasīt tālāk ...

Pasākumu plāna 1.1.3. pasākuma ietvaros izstrādāts ziņojums par JP un NVO sektora NILLTF riskiem

Pasākumu plāna 1.1.3. pasākuma ietvaros ir izstrādāts ziņojums par juridisko personu un nevalstisko organizāciju NILLTF riskiem.


Ziņojums ir publicēts Kontroles dienesta mājas lapā (
saite uz Ziņojumu).

Informējam, ka Kontroles dienests ir publicējis Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas dienesta 2018.gada pārskatu:

Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas dienesta 2018.gada pārskats

 • Pārskata 8.lapā ir sniegts apraksts par pārrobežu korupciju.
 • Pārskata 9.lapā norādīta Kontroles dienesta ieskatā prioritāri vērtējamā informācija.
 • Pārskata 14.lapā aprakstīta lieta – Zīda ceļš.

 

LZRA tikšanās ar LTRK 15.01.2019.

2019.gada 15.janvārī LZRA pārstāvji Sandra Vilcāne, Jānis Mežiels un Inga Krūmiņa tikās ar Latvijas Tirdzniecības un Rūpniecības kameras valdes priekšsēdētāju Jāni Endziņu, lai apspriestu Finanšu ministrijas izstrādāto likumprojektu "Grozījumi Revīzijas pakalpojumu likumā”, Valsts ieņēmu dienesta izstrādāto nodokļu maksātāju reitinga sistēmu un problēmām finanšu pārskatu un konsolidēto pārskatu elektroniskā noraksta formas sagatavošanā VID EDS sistēmā. Tikšanās gaitā LTRK valdes priekšsēdētājs J.Endziņš ierosināja:

1. Izskatīt likumprojektu "Grozījumi Revīzijas pakalpojumu likumā” LTRK atbildīgajā komitejā, uzaicinot LZRA pārstāvi, lai sagatavotu LTRK viedokli.

2. Lai uzlabotu nodokļu maksātāju reitinga sistēmu, konstruktīvi sadarboties priekšlikumu izstrādē, kā arī aktualizēt problēmjautājumus tikšanās laikā ar VID.

3. Rosināt grozījumu izdarīšanu MK 22.12.2015 noteikumos Nr.399 "Noteikumi par sabiedrību sagatavoto finanšu pārskatu vai konsolidēto finanšu pārskatu elektroniskā noraksta formu”.

LZRA tikšanās ar LDDK 10.01.2019.

2019.gada 10.janvārī LZRA pārstāvji Sandra Vilcāne, Jānis Mežiels, Inga Krūmiņa un Anita Mihejeva tikās ar Latvijas Darba devēju konfederācijas prezidentu Vitāliju Gavrilovu, ģenerāldirektori Līgu Meņģelsoni, Ģenerāldirektores vietnieci politikas plānošanas un administratīvajos jautājumos Ilonu Kiukucāni un Tautsaimniecības eksperti Inesi Olafsoni, lai apspriestu Finanšu ministrijas izstrādāto likumprojektu "Grozījumi Revīzijas pakalpojumu likumā” un Valsts ieņēmu dienesta izstrādāto nodokļu maksātāju reitinga sistēmu. Tikšanās gaitā LDDK atbalstīja LZRA iebildumus par likumprojektu "Grozījumi Revīzijas pakalpojumu likumā”, nosūtīja LZRA VID sagatavoto prezentāciju par nodokļu maksātāju reitinga sistēmu, kā arī tika panākta vienošanās par tikšanos ar sistēmas izstrādātājiem, lai LZRA un komersanti var pārrunāt problēmjautājumus par sistēmas darbību.

Pielikumā: 1. LDDK iebildumi par likumprojektu „Grozījumi Revīzijas pakalpojumu likumā”

2. LZRA iebildumi par likumprojektu „Grozījumi Revīzijas pakalpojumu likumā”

3. VID prezentācija par uzņēmumu reitinga novērtēšanas sistēmu „Nodokļu maksātāja reitings”

Iestāžu pārstāvji uzsver nepieciešamību "Moneyval" rekomendācijas īstenot praksē, nevis uz papīra

Rīga, 9.janv., LETA. Eiropas Padomes noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas ekspertu komitejas "Moneyval" konstatēto risku mazināšanai galvenais ir praktiski darbi, nevis tikai normatīvo aktu uzlabošana, trešdien Saeimas Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijā uzsvēra rekomendāciju īstenošanā iesaistīto iestāžu pārstāvji.

Lasīt tālāk ...

Latvijas Republikas Grāmatvežu asociācijas paziņojums

Cienījamie kolēģi,

 

Man ir prieks paziņot, ka šodien, 1.novembrī Sidnejā, Austrālijā Starptautiskās grāmatvežu federācijas Padomes sēdē (IFAC Council meeting) Latvijas Republikas Grāmatvežu asociācija tika vienbalsīgi uzņemta Starptautiskajā grāmatvežu federācijā par pilntiesīgu biedru (IFAC Member).

LRGA vārdā pateicos visiem Latvijas Zvērinātu revidentu asociācijas biedriem un pārstāvjiem, kuri sniedza savu atbalstu LRGA uzņemšanas procesā! Īpašs paldies cien. S.Vilcānes kdzei, A.Movsisjanas kdzei un A.Mihejevas kdzei!

 

LRGA vārdā –

 

Ar cieņu,

Andrejs Ponomarjovs

Valdes priekšsēdētājs | Chairman of the Board

Saņemtie apsveikumi zvērinātu revidentu profesijas Latvijā 80 gadu jubilejā

Skatīt rakstu "Zvērinātu revidentu profesijai Latvijā - 80 gadi!"

 

Zvērināta revidente Nelda Janoviča: Mīļie kolēģi! Sirsnīgi sveicieni profesijas jubilejā! Veiksmi, izturību, profesionālus un personīgus panākumus un gandarījumu visā!

 

Revīzijas konsultatīvā padome: Cienījamie kolēģi, Revīzijas konsultatīvā padome pievienojas apsveikumiem skaistajā 80 gadu profesijas pastāvēšanas jubilejā un vēl Latvijas Zvērinātu revidentu asociācijas biedriem dzīvesprieku un labu veselību, kā arī radošu garu turpmākajā darbā!

Latvijas Republikas Grāmatvežu asociācija (LRGA): Apsveicam Latvijas zvērinātus revidentus ar profesijas pastāvēšanas 80 gadu jubileju un zvērināta revidenta profesijas atjaunošanas 25. gadskārtu!

 

Valsts kontrole: Paldies Latvijas Zvērinātu revidentu asociācijai par vēstures apkopojumu! Likuma “Par zvērinātiem revidentiem” 80. gadadienā novēlam, lai profesionāli padarīta darba rezultāts arvien biežāk būtu “bez iebildēm”!

IFinanses: Sveicieni arī no mūsu kolektīva!

 

Par dalību Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas sēdē 07.03.2018.

Vēlamies informēt, ka 07.03.2018. plkst. 10:00 notika Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas sēde, kurā 2.lasījumā tika izskatīts likumprojekts “Grozījumi Revīzijas pakalpojumu likumā”. LZRA šajā sēdē pārstāvēja izpilddirektore Anita Mihejeva un juriste Inga Krūmiņa.

Sēdes laikā komisija izvirzīja priekšlikumu, paredzot, ka Revīzijas pakalpojumu likuma 6.panta trešā daļa tiks izteikta šādā redakcijā:

(3) Latvijas Zvērinātu revidentu asociācija nodrošina šā likuma, revīzijas pakalpojuma sniegšanu regulējošo citu normatīvo aktu, kā arī profesionālo standartu un ētikas normu ievērošanas un Latvijas Zvērinātu revidentu asociācijas biedru profesionālās darbības uzraudzību.

 

 

Dalība Saeimas Valsts pārvaldes un pašvaldību komisijas sēdē 30.01.2018.

Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija atbilstoši š.g. 16.janvāra sēdē lemtajam, 30.janvārī plkst. 11:30 atkārtoti uzaicināja pārstāvjus no Latvijas Ārstu biedrības, Latvijas Zvērinātu advokātu biedrības, Arhitektu sertificēšanas centra, Latvijas Zvērinātu revidentu asociācijas un citām nevalstiskajām organizācijām uz jautājuma apspriešanu par valsts amatpersonas statusa attiecināšanu uz profesionālo organizāciju pārstāvjiem. LZRA pārstāvēja S.Vilcāne un A.Mihejeva. Kā jau tika diskutēts iepriekšējā sēdē 16.janvārī, nevalstiskās organizācijas turpina lūgt Saeimas komisiju atbalstīt grozījumu likumā "Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbā" izsludināšanu un noteikt, ka minētais likums neattiecas attiecībā uz šo organizāciju valdes un komiteju locekļiem.

Sēde bija saspringta, jo pēc visu nevalstisko organizāciju uzstāšanām, kurās argumentēti un pārliecinoši izskanēja iemesli, kādēļ valsts amatpersonas statutu nebūtu jāattiecina uz profesionālo organizāciju pārstāvjiem, kuri tikai fragmentāri pilda valsts deleģētās funkcijas, KNAB vadītāja vietniece I.Jurča turpināja paust savu kategorisko nostāju minētā jautājuma risināšanā. Faktiski šajā sēdē Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijai nebija iespējams pieņemt lēmumu dēļ tā, ka nebija kopsaucēju starp KNAB un VID pārstāvju viedoklim pretējo nevalstisko organizāciju pārstāvju viedokli.

Šī iemesla dēļ tika nolemts, ka komisija šo jautājumu vispirms izdiskutēs ar KNAB un VID, un tikai pēc tam aicinās uz sarunām nevalstisko organizāciju pārstāvjus.

Dalība Saeimas Valsts pārvaldes un pašvaldību komisijas sēdē 16.01.2018.

2018.gada 16.janvārī LZRA valdes priekšsēdētāja Sandra Vilcāne un LZRA juriste Inga Krūmiņa piedalījās Saeimas Valsts pārvaldes un pašvaldību komisijas sēdē, kurā tika izskatīts profesionālo biedrību (Latvijas Zvērinātu advokātu padomes, Latvijas Zvērinātu revidentu asociācijas, Latvijas Ārstu biedrības un Latvijas Arhitektu savienības) iesniegums, kurā tika lūgts izdarīt grozījumus likumā "Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbā" un noteikt, ka minētais likums neattiecas attiecībā uz LZRA valdes un komiteju locekļiem.

Neskatoties uz KNAB kategorisko apgalvojumu, ka attiecīgi visi LZRA valdes un komiteju locekļi ir valsts amatpersonas, Saeimas Valsts pārvaldes un pašvaldību komisija, uzklausot visu pušu viedokļus, secināja, ka attiecībā uz profesionālajām organizācijām ir nepieciešams speciāls regulējums, kura izstrādē tiks pieaicinātas visas ieinteresētās puses.

Par dalību rītdienas Saeimas Aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas sēdē

Š.g. 17. oktobrī Saeimas Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas sēdē trešajā lasījumā tika apspriests likumprojekts “Grozījumi Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likumā”. LZRA viedokli par likumprojektu pārstāvēja valdes priekšsēdētāja Sandra Vilcāne un juriste Inga Krūmiņa. Grozījumu apspriešana tika turpināta arī Finanšu ministrijā 18. oktobrī.

Par dalību Saeimas Publisko izdevumu un revīzijas komisijas sēdē

Saeimas Publisko izdevumu un revīzijas komisijā š.g. 18. oktobrī plkst. 12:30 notika Valsts kontroles sastādītā Saimnieciskā gada pārskata revīzijas ziņojuma izskatīšana. Piedalījās Finanšu ministrijas, Vides ministrijas, Ekonomikas ministrijas, Zemkopības ministrijas, VID un Latvijas Pašvaldību savienības pārstāvji. LZRA pārstāvēja valdes priekšsēdētāja Sandra Vilcāne, valdes loceklis Jānis Mežiels un izpilddirektore Anita Mihejeva.

Pēc Valsts kontroles ziņojuma par Saimnieciskā gada pārskata revīziju komisijas priekšsēdētājs Andris Bērziņš uzdeva jautājumu Valsts kontrolierei Elitai Krūmiņai, kā viņa vērtē sadarbību ar zvērinātiem revidentiem iepriekšējā gada revīzijas periodā. Krūmiņas kundze atbildēja, ka sadarbība attīstās pozitīvā virzienā un piebilda, ka sadarbībā vēl būs izmaiņas sakarā ar publisko standartu ieviešanu. Tika dots vārds arī S. Vilcānei, kura pastāstīja, kā norisinās zvērinātu revidentu sadarbība ar Valsts kontroli, uzsākot revīziju, revīzijas noslēgumā un ar tiem revidentiem, kuru revidējamās pašvaldības ir iekļautas izlasē. Rēzeknes pašvaldības vadītājs atzinīgi vērtēja revidenta darbu tieši iepriekšējā revīzijas sezonā, jo ir panākts labs revīzijas rezultāts.

Par Grozījumiem Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likumā

Š.g. 17.oktobrī Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas sēdē tiks izskatīts likumprojekts “Grozījumi Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likumā”. LZRA pārstāvēja zvērinātas revidentes Nelda Janoviča un Māra Līguta.

Ņemot vērā, ka LZRA viedoklis par nepieciešamajām izmaiņām Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likumā un Ministru kabineta noteikumos Nr.399 “Noteikumi par sabiedrību sagatavoto finanšu pārskatu vai konsolidēto finanšu pārskatu elektroniskā noraksta formu” tika izteikts Finanšu ministrijai un VID š.g. 16.oktobrī nosūtītajā vēstulē, pārstāves Saeimas deputātiem izskaidroja nepieciešamo izmaiņu aktualitāti. Ar vēstules tekstu var iepazīties LZRA mājas lapas slēgtajā sadaļā Aktuālā informācija par notikumiem.

Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija nolēma, ka likumprojekta 2.lasījumam LZRA kopā ar Finanšu ministriju vēl savstarpēji saskaņos nepieciešamos grozījumus, kurus iesniegs līdz 7.novembrim.

LZRA pārstāvju atskaite par komandējumu Bosnijā un Hercegovinā

LZRA valdes locekles Natālija Zaiceva un Svetlana Koļesnikova no 2017. gada 19. līdz 23. septembrim bija komandējumā Bosnijā un Hercegovinā uz 21.kongresu to the Association of Accountants and Auditors of republic of Srpska pilsētā Banja Vrucica. Kongresa tēma bija “The role of the accounting and auditing profession in creating financial position of business entities”.

 

Kongresa laikā N.Zaiceva un S.Koļesņikova satikās un pārrunāja interesējošās un aktuālās tēmas ar kolēģiem no dažādām valstīm. Tajā skaitā ar kolēģiem no Bosnijas, Melnkalnes, Horvātijas, Francijas, Serbijas, Igaunijas un citām valstīm. Kolēģe no Serbu Republikas, kura atbild par kvalitātes kontroles organizāciju asociācijā, pastāstīja, ka ir pagājuši tikai 5 gadi kopš ir ievesta tāda institūcija kā kvalitātes kontrole. Tā tika ieviesta, no sākuma veicot kvalitātes kontroli auditoru kompānijās. Bet šogad plāno sākt kontrolēt arī grāmatvedības pakalpojumu sniedzošos uzņēmumus.

Bez tam, LZRA pārstāves uzzināja, ka Serbu Republikā grāmatveža profesija ir sertificēta valsts līmenī. Lai kļūtu par profesionālo grāmatvedi, ir jānoliek eksāmenus un katru gadu ir jāapstiprina savas zināšanas un jāpagarina savu licenci.

 

Kā norāda LZRA pārstāves, šāda veida komunikācija starp kolēģiem no dažādām valstīm ir ļoti lietderīga. Mēs paši varam padalīties pieredzē un uzzināt daudz ko jaunu un interesantu no mūsu kolēģiem – profesionāļiem.

LZRA pārstāvju dalība konferencē Baku 21.-23.septembrī

2017. gada 21.-23. septembrī Baku norisinājās starptautiskā zinātniski-praktiskā konference “Strategic Roadmap of the Azerbaijan's economy: problems of reporting and transparency”, kuru organizēja Azerbaidžānas ekonomistu apvienība kopā ar Azerbaidžānas revidentu asociāciju.

Lasīt tālāk ...

TSI apaļā galda diskusija 02.10.2017.

2017. gada 2. oktobrī Transporta un sakaru institūts organizēja starptautisko apaļā galda diskusiju par SFPS pielietošanas pieredzi globalizācijas apstākļos un pašreizējā ekonomiskajā situācijā.

Diskusijā piedalījās Krievijas auditoru asociācija “Содружество” (Maskava), Ziemeļrietumu auditoru asociācijas nodaļa (Sanktpēterburga), Sanktpēterburgas auditoru palātas pārstāvji, Transportu un sakaru institūta pārstāvji un LZRA pārstāves Ingrīda Latimira, Marija Rubcova un izpilddirektore Anita Mihejeva.

Krievijas pārstāvji dalījās pieredzē ne tikai par SFPS piemērošanu Krievijā, bet arī par gaidāmo Krievijas audita reformu un Starptautisko revīzijas standartu ieviešanu Krievijā.

 

Papildus informāciju un foto skatīt šeit.

 

Par LZRA un LRGA sagatavotajiem priekšlikumiem likumprojektā “Grozījumi Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likumā”

2017. gada 10. jūlija LZRA valdes sēdē Latvijas Republikas Grāmatvežu asociācijas (LRGA) valdes priekšsēdētājs Andrejs Ponomarjovs informēja par LRGA sagatavoto vēstuli Finanšu ministrijai par grozījumiem Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likumā likumā (vēstuli skatīt šeit). Arī LZRA sagatavoja un Finanšu ministrijai nosūtīja savus priekšlikumus par likuma grozījumiem (skatīt šeit).

Finanšu ministrija pēc būtības ierosina pārskatīt normu, vai Starptautiskie finanšu pārskatu standarti (SFPS) jāpiemēro arī citām lielām sabiedrībām, ne tikai sabiedriskas nozīmes struktūrām. LRGA biedri uzsāka diskusiju, vai nevajadzētu mainīt arī citas likuma normas, un piedāvāja LZRA valdei savstarpēji izrunāt šo jautājumu. Sēdes laikā LZRA valdes locekle Lolita Čapkeviča norādīja, ka pārejai uz SFPS lietošanu ir jānotiek pakāpeniski, jo klienti nevarēs paši sagatavot gada pārskatus pēc SFPS prasībām - tā varētu būt izvēles opcija.

2017. gada 13. jūlijā tika organizēta LZRA un LRGA pārstāvju tikšanās par priekšlikumiem Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likumā. Savukārt 2017. gada 25. jūlijā LZRA valdes locekle Ieva Liepiņa kopā ar LRGA pārstāvjiem Andreju Ponomarjovu un Svetlanu Šemeli piedalījās pārrunās ar Finanšu ministrijas pārstāvēm Artu Priedi un Iritu Lukšo, lai diskutētu par asociāciju sagatavotajiem priekšlikumiem un to iekļaušanu likumā. 

 

LZRA biedri atbalsta notikumus tenisā

Šīs vasaras nozīmīgākie notikumi sporta dzīvē saistīti ar Latvijas jaunās tenisistes Jeļenas Ostapenko piedalīšanos "Grand Slam" turnīros. Viņas pirmā uzvara maija mēnesī Parīzē rīkotajā "Roland Garros" turnīrā norāda, ka viņa ir ierindojusies pasaules labāko tenisistu vidū. Jeļena ir vēsturē otrā jaunākā tenisiste, kura ir guvusi uzvaru kādā no "Grant Slam" turnīriem.

Arī prestižajā Vimbldonas turnīrā Jeļena nokļuva līdz ceturtdaļfinālam, zaudējot titulētajai amerikānietei Venusai Viljamsai.

Daudzi LZRA biedri, gan tie, kuri paši spēlē tenisu, gan arī tie, kuri aizraujas ar citiem sporta veidiem, ar nepacietību gaida jaunas Jeļenas Ostapenko uzvaras.

Foto: Ingrīda Latimira kopā ar "French Open 2017" uzvarētājiem Jeļenu Ostapenko un Rafaelu Nadalu

LZRA valdes un komiteju izmaiņas no 26.03.2017.

LZRA informē, ka ar 2017. gada 26. martu ir stājies spēkā LZRA 2016. gada 14. decembra kopsapulces lēmums par LZRA valdes un pastāvīgo komiteju vēlēšanu rezultātiem, un Uzņēmumu reģistrā 2017. gada 24. martā ir reģistrēts LZRA jaunais valdes sastāvs. LZRA administrācija apsveic valdes priekšsēdētāju, valdes un pastāvīgo komiteju locekļus un novēl aktīvu un radošām izmaiņām bagātu šo pilnvaru laiku!

VID raidījumam “Nekā Personīga” pārmet skatītāju maldināšanu

Saistībā ar 2017.gada 19.februāra raidījumā “Nekā Personīga” izskanējušo informāciju par nepilnībām jaunajā EDS sistēmā, publicējam zināšanai Valsts ieņēmumu dienesta Informāciju plašsaziņas līdzekļiem:

Lasīt tālāk ...

Zvērinātu revidentu un zvērinātu revidentu komercsabiedrību darba organizācijas noteikumi

2017. gada 7. februārī Ministru kabinets pieņēma noteikumu projektu "Zvērinātu revidentu un zvērinātu revidentu komercsabiedrību darba organizācijas noteikumi", kas 2017. gada 14. februārī ir publicēti oficiālā izdevumā "Latvijas Vēstnesis": https://www.vestnesis.lv/op/2017/34.2.

Accountancy Europe aicina izvirzīt kandidatūras darbam Insurance Working Party ekspertu grupā

Eiropas grāmatvežu federācija (Accountancy Europe, agrāk zināma kā FEE) aicina izvirzīt kandidatūras darbam Insurance Working Party ekspertu grupā:

Lasīt tālāk ...

Par 17.01.17 publicēto “ Grāmatvedības organizācijas dokumentu rokasgrāmata mikrosabiedrībām un mazām sabiedrībām”

Finanšu ministrija informē, ka īstenotā Latvijas un Šveices sadarbības programmas projekta “Tehniskā palīdzība finanšu pārskatu sagatavošanā” ietvaros, Latvijas Republikas Grāmatvežu asociācija sadarbībā ar Finanšu ministriju ir izstrādājusi vadlīnijas grāmatvedības organizāciju dokumentu sagatavošanai  - “Grāmatvedības organizācijas dokumentu rokasgrāmata” (turpmāk – rokasgrāmata), kas paredzēta mazām sabiedrībām Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likuma izpratnē, lai atvieglotu darbu uzņēmumu vadītājam un grāmatvedības kārtošanas veicējam (grāmatvedim vai ārpakalpojumu grāmatvedim).

Rokasgrāmatas mērķis ir palīdzēt praktizējošiem grāmatvežiem un uzņēmumu vadītājiem gūt dziļāku izpratni par grāmatvedības organizācijas dokumentu saturu un praktisko piemērošanu, piedāvājot skaidrojošus piemērus un grāmatojumus. Rokasgrāmatā un tās pielikumos ir aplūkoti praktiski paņēmieni, ko praktizējoši grāmatveži un uzņēmumu vadītāji var izmantot sava uzņēmuma grāmatvedības organizācijas dokumentu paketes izstrādāšanas gaitā, pielāgojot tos savu uzņēmumu darbības īpatnībām. Šo ieteikumu galvenais mērķis ir palīdzēt praktizējošiem grāmatvežiem un uzņēmumu vadītājiem nodrošināt kvalitatīvu grāmatvedības organizācijas dokumentu izstrādāšanu uzņēmumā, kas sekmēs efektīvu grāmatvedības kārtošanu un visu saimnieciskos darījumus apliecinošo dokumentu oriģinālu, kopiju vai datu attēlu atbilstošu saglabāšanu, kvalitatīvu finanšu pārskatu un citu grāmatvedības pārskatu sagatavošanu.

Rokasgrāmatai un tajā lietotajiem grāmatvedības kontējumiem un paraugiem ir ieteikuma raksturs.

 

Rokasgrāmata ir ievietota elektroniskās lietošanas vidē Finanšu ministrijas tīmekļu vietnē bez maksas:

http://www.fm.gov.lv/lv/sadalas/gramatvedibas_un_revizijas_politika/gramatvedibas_politika/gramatvedibas_organizacijas_dokumentu_rokasgramata_mikrosabiedribam_un_mazam_sabiedribam___/

Par LZRA tikšanos ar VID vadību 05.01.2017.

2017. gada 5. janvārī LZRA valdes priekšsēdētāja Sandra Vilcāne, valdes locekle Ieva Liepiņa un izpilddirektore Anita Mihejeva tikās ar VID ģenerāldirektori Ilzi Cīruli, VID vadītājas vietnieci Dairu Baškevicu un VID NP vadītājas vietnieci Agnesi Rudzīti.  Ievadā Sandra Vilcāne apsveica Ilzi Cīruli ar stāšanos amatā un novēlēja panākumus, sakārtojot nodokļu iekasēšanas sistēmu un strādājot Latvijas valsts labā.

Lasīt tālāk ...

Par cenu aptauju izsludināšanu

LZRA izsludina cenu aptauju sekojošu projektu realizācijai:

1. “Zvērinātu revidentu kvalifikācijas eksāmenu programmas aktualizēšana” - izpildes termiņš 30.12.2016.;

2. “Sagatavošanas kursu eksāmeniem programmas izstrādāšana” - izpildes termiņš 30.12.2016.;

3. “Vadlīniju izstrāde valsts un pašvaldību institūcijām darbam ar zvērinātiem revidentiem, tai skaitā rekomendācijas par iepirkumiem attiecībā uz revīzijas pakalpojumiem un pretendentam izvirzāmajām kvalifikācijas prasībām" - izpildes termiņš 30.12.2016.;

4. “Valsts un pašvaldību institūciju finanšu revīzijas, kas veikta saskaņā ar Latvijā atzītiem starptautiskajiem publiskā sektora revīzijas standartiem (valsts kontroliera noteiktie starptautiskie standarti augstākajām revīzijas iestādēm), metodoloģijas rokasgrāmatas izstrāde” - izpildes  termiņš 31.03.2017.

 

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš ir līdz 20.12.2016. plkst.9:00.

Piedāvājumā jānorāda, kādi ir kvalifikācijas un finanšu resursi aktivitātes īstenošanai pieprasītajā termiņā.

Par LZRA un Finanšu ministrijas noslēgto partnerības līgumu

LZRA 2016. gada 16. novembrī ir noslēgusi partnerības līgumu ar Finanšu ministriju, kas nosaka starp Šveices kompetentajām iestādēm un Finanšu ministriju noslēgtā līguma par individuālo projektu "Tehniskā palīdzība finanšu pārskatu sagatavošanā" otrās aktivitātes "Institucionālās kapaticātes stiprināšana attiecībā uz Starptautisko revīzijas standartu piemērošanu" īstenošanas kārtību (skatīt šeit).

 

Saskaņā ar LZRA un Finanšu ministrijas partnerības līgumu, LZRA plāno īstenot sekojošas apakšaktivitātes

1. “Zvērinātu revidentu kvalifikācijas eksāmenu programmas aktualizēšana” - izpildes termiņš 30.12.2016.;

2. “Sagatavošanas kursu eksāmeniem programmas izstrādāšana” - izpildes termiņš 30.12.2016.;

3. “Vadlīniju izstrāde valsts un pašvaldību institūcijām darbam ar zvērinātiem revidentiem, tai skaitā rekomendācijas par iepirkumiem attiecībā uz revīzijas pakalpojumiem un pretendentam izvirzāmajām kvalifikācijas prasībām" - izpildes termiņš 30.12.2016.;

4. “Valsts un pašvaldību institūciju finanšu revīzijas, kas veikta saskaņā ar Latvijā atzītiem starptautiskajiem publiskā sektora revīzijas standartiem (valsts kontroliera noteiktie starptautiskie standarti augstākajām revīzijas iestādēm), metodoloģijas rokasgrāmatas izstrāde” - izpildes  termiņš 31.03.17.

 

Aicinām pieteikties aktivitāšu realizēšanai līdz 2016. gada 20. decembrim!

Par 7. decembra tikšanos Finanšu ministrijā par MK noteikumiem Nr.775 un Nr.399

Pēc LZRA un VID tikšanās reizes 14.10.2016. par MK noteikumu Nr. 399 pielietošanu, LZRA nolēma lūgt 01.11.2016. tikšanos ar Finanšu ministri Danu Reiznieci-Ozolu. Šī tikšanās notika tikai ar Finanšu ministrijas atbildīgajiem darbiniekiem un LZRA pārstāvjiem 07.12.2016. par nepieciešamajiem grozījumiem MK noteikumos Nr.399 un Nr.775. No LZRA puses sarunās piedalījās S. Vilcāne, I. Liepiņa, S. Dzerele, I. Lipšāne, A. Mihejeva.

Lasīt tālāk ...

LZRA pārstāvju dalība Saeimas, Finanšu ministrijas, Kontroles dienesta un citu ārējo institūciju rīkotajos pasākumos

 

 

Datums Institūcijas nosaukums Pasākuma tēma LZRA pārstāvji Īsa informācija par pasākumu
03.10.2016. Finanšu ministrijas NAGP departaments Par priekšlikumiem MK noteikumu
Nr.775 "Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likuma piemērošanas noteikumi" grozījumiem
Ieva Liepiņa, Kristīne Potapoviča, Iveta Vimba, Anita Mihejeva Apspriesta LZRA vēstule par ierosinātajām izmaiņām MK noteikumos Nr.775. Panākta vienošanās, ka FM pamatā atbalsta LZRA vēstulē izvirzītos priekšlikumus.
04.10.2016. Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija Par grozījumiem likumā "Par nodokļiem un nodevām" Sandra Vilcāne Pārstāvēts LZRA viedoklis.
04.10.2016. Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas dienests Par pārstāvju deleģēšanu MONEYVAL 5.kārtas vērtēšanas procesa nodrošināšanai Rainers Vilāns Saņemta informācija, kāda LZRA kopā ar citām nefinanšu institūcijām ir jāsagatavo līdz 13.oktobrim.
06.10.2016. Valsts kase Pārrunas ar Valsts kases vadību par pašvaldību revīziju jautājumiem Sandra Vilcāne, Ingrīda Latimira, Anita Mihejeva

Valsts kases pārvaldniece G.Medne tikšanās laikā vērsa LZRA vadības uzmanību uz izmaiņām, kas revidentiem ir jāņem vērā pašvaldību revīzijās par 2016. gadu:

 • pārskatu konsolidācijā tiek izslēgts "mazākuma princips";
 • pašvaldībām ir būtiski jāuzlabo salīdzināšanās un gadu inventarizāciju bloks;
 • revīzijās ir jāpievērš uzmanība, lai visi īpašumi būtu atzīti uzskaitē.
Sarunas laikā puses apsprieda arī tēmas, kas saistītas ar iekšējās kontroles uzlabošanu un par novembrī gaidāmo apaļā galda diskusiju ar Valsts kontroli.
10.10.2016. Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas dienests Nefinanšu institūciju vienotās prezentācijas gatavošana MONEYVAL 5.kārtas vērtēšanas procesam Anita Mihejeva Apspriests prezentācijas ietvars kopā ar VID, Zvērinātu advokātu padomi, Zvērinātu notāru padomi.
12.10.2016. Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija Grozījumi likumā “Par zvērinātiem revidentiem” Sandra Vilcāne

Likumprojekta 2. lasījums, atsevišķu normu precizēšana.

Vairāk informācijas šeit.

 
14.10.2016. Valsts ieņēmumu dienests (K.Ābola, D.Baškeviča, I.Dombrovska un Exigen Services pārstāve Z.Gorovaja (jaunā EDS izstrādātāja))

Tikšanās mērķis: pārrunāt gada pārskatu (GP) atvasinājumu iesniegšanas EDS praktiskos aspektus, tostarp strukturēta pielikuma sastādīšanas un akceptēšanas procesuālo kārtību

Ieva Liepiņa, Benita Kudore, Kristīne Potapoviča, Iveta Vimba, Anita Mihejeva

LZRA pārstāvji izteica bažas VID pārstāvjiem par jauno EDS, kas šobrīd ir izstrādes stadijā:

 1. par tās atbilstību Komerclikumam, GP likumam u.c. normatīviem;
 2. par revidenta praktisko iespēju pārbaudīt klientu gada pārskatus EDS;
 3. par papildus darbu, kuru klienti ieguldīs, lai aizpildītu GP pielikumus.

Tika pārrunāti praktiskie jautājumi - kā revidenti saņems klientu GP, kā varēs iesaistīt palīgus GP pārbaudēs, kāds skaitīsies GP iesniegšanas datums VID utt.

Tika vērsta VID uzmanība uz to, ka tiek radīta pilnīgi cita, ļoti grūti pielietojama GP forma. Savukārt VID norādīja, ka darbs pie EDS pielāgošanas GP nodošanai un to akceptēšanai no zvērinātu revidentu puses tiks turpināts un projektu plāno pabeigt 11.11.2016. LZRA var iesniegt savu piedāvājumu sadaļai, kurā revidents veiks GP apstiprinājumu. Līdz 11.11.2016. (projekta pabeigšanai) VID pārstāvji solīja LZRA iepazīstināt ar GP iesniegšanas testa variantu.

20.10.2016. Finanšu ministrija Par Saeimas sēdē 2.lasījumā atbalstīto likumprojektu "Grozījumi likumā "Par zvērinātiem revidentiem"" Sandra Vilcāne, Kaspars Rutkis, RKP priekšsēdētājs Andrejs Ponomarjovs Nepieciešamo grozījumu izstrāde likumā “Par zvērinātiem revidentiem”, lai ieviestu Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas rekomendācijas.
02.11.2016. Saeimas Publisko izdevumu un revīzijas komisija Komisijas sēde Sandra Vilcāne, Ingrīda Latimira, Jānis Mežiels Pārrunāti jautājumi par Latvijas Republikas 2015. gada pārskatu par valsts budžeta izpildi un par pašvaldību budžetiem, piedaloties Valsts kontroles, Finanšu, Tieslietu un Vides ministrijas, Lielvārdes novada domes, Latvijas Pašvaldību savienības un LZRA pārstāvjiem.
04.11.2016. Tieslietu ministrija Sanāksme par Maksātnespējas likuma grozījumiem Kaspars Rutkis Tieslietu ministrijas un ieinteresēto nevalstisko sektoru pārstāvošo organizāciju kopīga sanāksme, lai precizētu un saskaņotu nevalstiskā sektora pārstāvju priekšlikumus plānotajam tiesiskās aizsardzības procesa regulējumam un citus nepieciešamos priekšlikumus.
08.11.2016. Saeimas Juridiskā komisija Likumprojekta "Grozījumi Maksātnespējas likumā" izskatīšana pirms iesniegšanas Saeimā Kaspars Rutkis  
08.11.2016. Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas dienests Moneyval priekšnovērtēšanas seminārs Kaspars Rutkis Nefinanšu sektora prezentācija (vada VID pārstāvis) Latvijas NILL/TF novēršanas un apkarošanas sistēmas sākotnējā novērtējuma ietvaros
11.11.2016. Valsts kontrole Valsts kontroles, Valsts kases, LZRA, FM un VID apaļā galda diskusija par pašvaldību revīziju jautājumiem Sandra Vilcāne, Ingrīda Latimira, Anita Mihejeva, zvērināti revidenti, kuri veic pašvaldību 2016. gada pārskatu revīzijas Diskusijā pārrunātie jautājumi:

1. Finanšu revīzijas "Par Latvijas Republikas 2015.gada pārskatu par valsts budžeta izpildi un par pašvaldību budžetiem” pašvaldību gada pārskatu daļas būtiskākie konstatējumi

2. Valsts kontroles sadarbība ar zvērinātiem revidentiem

3. Par skaidras naudas darījumiem pašvaldībās

4. Grāmatvedības uzskaitē uzrādīto savstarpējo darījumu un bilances posteņu atlikumu starp pašvaldībām, to iestādēm un valsts iestādēm salīdzināšana Valsts kases e-pārskatu sistēmā

5. Gada slēguma inventarizāciju veikšana, tajā skaitā grāmatvedības datu salīdzināšana ar valsts reģistru datiem

6. Zemes īpašumu uzskaitīšana 2010.gada 1.novembra kadastrālajās vērtībās

7. Atbilstošu nolietojuma normu piemērošana ēkām un būvēm

8. Ilgtermiņa finanšu ieguldījumu (ja tiek piemērota izmaksu metode) novērtēšana gada beigās

11.11.2016. Latvijas Darba devēju konfederācija Diskusija par administratīvā sloga mazināšanu, kas ir saistīts ar uzņēmumu finanšu pārskatu iesniegšanu dažādās institūcijās un plānotajiem grozījumiem Ministru kabineta noteikumos Nr. 775 Jānis Mežiels Izskatīts arī jautājums par grozījumu nepieciešamību MK noteikumos Nr.775 “Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likuma piemērošanas noteikumi” saistībā ar starpperioda bilances iesniegšanu.
28.11.2016. KNAB Par KNAB priekšlikumu izslēgt likumprojektā "Publisko iepirkumu likums" iekļauto normu, kas paredzētu, ka pasūtītāji iepirkuma līgumus par ZR sniegtajiem revīzijas pakalpojumiem var slēgt, nepiemērojot iepirkuma procedūras, ja paredzamā līgumcena ir līdz 135 000 EUR Sandra Vilcāne, Anita Mihejeva, juriste Inga Krūmiņa Panākta vienošanās, ka, ja revīzijas pakalpojums tiek sniegts par gada pārskata revīzijām (pārbaudēm) un revīzijas pakalpojuma līguma paredzamā līgumcena ir 10 000 euro vai lielāka, bet mazāka par 42 000 euro, tad šādiem līgumiem nepiemēro Publisko iepirkumu likumā noteiktās iepirkuma procedūras.
28.11.2016. Finanšu ministrija Sanāksme par FM izstrādāto MK noteikumu "Darba organizācijas, resursu plānošanas, dokumentu pārvaldības, reģistru un lietu veidošanas prasības zvērinātiem revidentiem un zvērinātu revidentu komercsabiedrībām" projektu un LZRA paustajiem iebildumiem Sandra Vilcāne, Jānis Mežiels, Anita Mihejeva, juriste Inga Krūmiņa Pārrunāti LZRA priekšlikumi, tiks turpināts darbs pie MK noteikumu uzlabošanas.
29.11.2016. Saeimas Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija Par likumprojektu "Publisko iepirkumu likums" Sandra Vilcāne, juriste Inga Krūmiņa

Atbalstīta LZRA un KNAB 28.11.2016. tikšanās laikā panāktā vienošanās un priekšlikums papildināt 9. panta divdesmit pirmo daļu ar 4. punktu šādā redakcijā:

“4) veic iepirkumu par zvērināta revidenta sniegtiem revīzijas pakalpojumiem par gada pārskata revīzijām (pārbaudēm).”
07.12.2016. Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas sēde Par 3. lasījumā iesniegtajiem likumprojektiem “Grozījumi likumā “Par zvērinātiem revidentiem”” un “Grozījumi Finanšu instrumentu tirgus likumā” Sandra Vilcāne, juriste Inga Krūmiņa Komisija apstiprināja abus likumprojektus un tie tiks nodoti apstiprināšanai Saeimas sēdē 15. decembrī. Abi likumprojekti stāsies spēkā ar 2017. gada 1. janvāri.
07.12.2016. Finanšu ministrija Tikšanās, lai pārrunātu  plānotos grozījumus Ministru kabineta noteikumos Nr.775 “Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likuma piemērošanas noteikumi”, kā arī par spēkā esošajiem Ministru kabineta noteikumiem Nr.399  “Noteikumi par sabiedrību sagatavoto finanšu pārskatu vai konsolidēto finanšu pārskatu elektroniskā noraksta formu” Sandra Vilcāne, Ieva Liepiņa, Sandra Dzerele, Inga Lipšāne, Anita Mihejeva Informāciju par tikšanos skatīt šeit.

 


 

LZRA vēstule Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai par priekšlikumiem likumprojektam "Grozījumi likumā "Par zvērinātiem revidentiem""

2016. gada 11. novembrī LZRA nosūtīja vēstuli Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai par priekšlikumiem likumprojektam "Grozījumi likumā "Par zvērinātiem revidentiem"" (skatīt šeit).

 

Galvenie LZRA ierosinājumi:

1. Izteikt likumprojekta 9. panta normu, kas izsaka Likuma 21. panta otro daļu, šādā redakcijā:

“(2) Par zvērinātu revidentu pilnsabiedrības biedru un komandītsabiedrības komplementāru var būt tikai zvērināti revidenti vai zvērinātu revidentu komercsabiedrības, vai dalībvalstu revidenti, vai dalībvalstu revidentu komercsabiedrības.”

2. Izteikt likumprojekta 17. panta normu, kas paredz papildināt Likuma 25.pantu, ar ceturto daļu šādā redakcijā:

“(4) Saskaņā ar tiesas nolēmumu tiesas, prokurori un izmeklētāji ir tiesīgi pieprasīt zvērinātam revidentam sniegt informāciju izmantošanai, kad tiek izmeklēta ārvalstu amatpersonu kukuļošana.”

3. Precizēt Likuma 33. panta ar 3.2 daļā lietoto terminu “valsts amatpersona”, jo Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas 1997.gada 21. novembra Konvencijā lietotais termins “ārvalstu amatpersona” aptver plašāku personu loku nekā Krimināllikumā lietotais termins “valsts amatpersona”.

Apaļā galda diskusija Valsts kontrolē 11.11.2016.

2016. gada 11. novembrī Valsts kontroles telpās norisinājās ikgadējā Valsts kontroles, LZRA, Finanšu ministrijas, Valsts ieņēmumu dienesta un Valsts kases pārstāvju apaļā galda diskusija par aktuālajiem jautājumiem pašvaldību revīzijās. Diskusijā piedalījās liela daļa no zvērinātiem revidentiem, kuri veikts pašvaldību 2016. gada pārskatu revīzijas.

Tikšanās protokols tiks sagatavots un būs pieejams zvērinātiem revidentiem nedēļas laikā.

Aktuālā informācija par likumprojektu "Grozījumi likumā "Par zvērinātiem revidentiem""

2016.gada 16.jūnijā Saeima pieņēma pirmajā lasījumā Finanšu ministrijas sagatavoto un Ministru kabineta 2016.gada 31.maija sēdē atbalstīto likumprojektu "Grozījumi likumā "Par zvērinātiem revidentiem"" (turpmāk – likumprojekts). Likumprojekts un tā sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija) ir pieejami Saeimas mājaslapā:

http://titania.saeima.lv/LIVS12/SaeimaLIVS12.nsf/webAll?SearchView&Query=%28[Title]=*par+zv%C4%93rin%C4%81tiem+revidentiem*%29&SearchMax=0&SearchOrder=4. ””.

 

2016.gada 12.oktobra sēdē Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija atbalstīja Finanšu ministrijas iesniegto priekšlikumu likumprojekta izskatīšanai uz 2.lasījumu, ar kuru tiek ierosināts papildināt likumprojekta 14.pantā paredzētos grozījumus likuma 25.pantā. Priekšlikums paredz papildināt likuma 25.pantu ar jaunu ceturto daļu, kas turpmāk noteiks, ka par profesionālo darbību, kura izpaužas kā revīzijas pakalpojums, nav uzskatāma zvērināta revidenta nelikumīga darbība klienta interesēs, kā arī viņa darbība klienta nelikumīga nodarījuma veicināšanai. Šī normu paredzēs ministrija, ka uz zvērinātu revidentu neattieksies “imunitāte”, kas noteikta likuma “Par zvērinātiem revidentiem” 25.panta pirmajā un otrajā daļā gadījumā, kad zvērināts revidents ir veicis nelikumīgu darbību klienta interesēs, sniedzot profesionālos pakalpojumus, kā arī kad zvērināta revidenta darbība ir veicinājusi klienta nelikumīga nodarījuma izdarīšanu. 

Lasīt tālāk ...

LZRA 3.tenisa turnīrs

2016. gada 25. jūlijā SMS Credit tenisa centrā K.Ulmaņa gatvē 150, Rīgā, notika trešais LZRA dubultspēļu turnīrs, kurā uz diviem laukumiem sacentās 12 dalībnieki. Tiesnesis Gustavs Gulbis spēlētājus sadalīja divās grupās, un kopā katram pārim 3 stundu garumā bija jāizspēlē 3 seti.  

Vairāki no dalībniekiem piedalījās un ieguva godalgotas vietas jau iepriekšējos turnīros (I.Latimira, L.Čapkeviča, I.Rutkovska un citi). Iepriecinoši, ka katrā turnīrā iesaistās arī kāds jauns dalībnieks, piemēram, šajā reizē tā bija zvērināta revidente Dace Koļesina.

 

Viņa, spēlējot pārī ar Edmundu Zvejnieku, ieguva 1.vietu.

Otrās vietas balvu saņēma Inese Jegorova pārī ar Agri Libertu, savukārt trešo vietu izcīnīja Ingrīda Latimira, spēlējot kopā ar Igoru Mihejevu. Šajā reizē neizcīnīja pirmās vietas, bet tomēr parādīja labu tenisa spēli Lolita Čapkeviča un Gordons Latimirs, Anita Mihejeva un Agris Liberts, Iveta Rutkovska un Jānis Meijubers.

 

Šajā tenisa turnīrā balvas bija vērtīgākas kā iepriekšējās reizēs. 1. vietas spēlētāju pārim un mierinājuma balvu pēdējai vietai dāvanu kartes veidā uz testa nodarbību dāvināja fizioterapijas un sporta klubs FIT20, savukārt dāmām, kuras ieguva pirmās divas vietas, tika pasniegtas frizētavas-salona dāvanu kartes. Pilnīgi visi dalībnieki saņēma kosmētikas firmas Ericson Laboratoire dāvaniņas testeru veidā.

 

Tenisa turnīrs bija izdevies, un dalībnieki sprieda par iespēju rīkot ceturto turnīru decembra otrajā pusē. Uz to aicināsim  visus iepriekšējo turnīru spēlētājus un atkal tiks gaidīti jauni dalībnieki!

 

Anita Mihejeva

LZRA izpildirektore

LRGA – LAIA – LZRA – ICAEW – Kaplan tikšanās 04.07.2016.

2016. gada 4. jūlijā Rīgā notika tikšanās, kurā piedalījās pārstāvji no Latvijas Republikas Grāmatvežu asociācijas (LRGA), Lietuvas Grāmatvedības firmu asociācijas (LAIA), Latvijas Zvērinātu revidentu asociācijas (LZRA), Anglijas un Velsas Zvērinātu grāmatvežu institūta (ICAEW) un apmācības sniedzēja Kaplan. Tikšanās laikā tika pārrunātas aktuālās prioritātes grāmatvedības profesijā, kā arī sadarbības iespējas izglītības un profesionālajos jautājumos.

 

ICAEW un Kaplan vēlas padziļinātāk iepazīties arī ar LZRA eksaminācijas programmām un piedāvātajām apmācībām, par ko drīzumā informēs LZRA valdi.

 

LRGA_LAIA_LZRA_ICAEW_Kaplan_meeting_04072016_

Fotoattēlā (no kreisās uz labo pusi): Anita Mihejeva, LZRA izpilddirektore; Svetlana Šemele, LRGA izpilddirektore; Dr. Martin Manuzi, ICAEW reģionālais direktors Eiropā; Sharon Spice, ICAEW globālas studentu vervēšanas direktore; Calum Shepherd, Kaplan starptautisko klientu attiecību vadītājs; Ilze Palmbaha, LRGA valdes priekšsēdētāja vietniece; Dr. Andrejs Ponomarjovs, LRGA prezidents, valdes priekšsēdētājs; Olga Molčanova, LRGA valdes locekle, Starptautiskā sekretariāta vadītāja; Sigitas Babauskas, LAIA prezidents.

Par Saeimas budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas sēdi 8. jūnijā - aktualitātes likumprojektā Grozījumi likumā "Par zvērinātiem revidentiem"

2016. gada 8. jūnijā LZRA valdes locekle Lolita Čapkeviča piedalījās Saeimas budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas sēde, kurā tika izskatīts likumprojekts “Grozījumi likumā "Par zvērinātiem revidentiem"" un likumprojekts “Grozījumi Finanšu instrumentu tirgus likumā”.

Abi likumprojekti tiks izskatīti Saeimā 3 lasījumos. Ziņotājs par "Grozījumiem likumā "Par zvērinātiem revidentiem"" būs Edgars Putra (ZZS, Finanšu ministrijas parlamentārais sekretārs), bet par “Grozījumiem Finanšu instrumentu tirgus likumā” - Mārtiņš Bondars (LRA). Pirmais lasījums būs 9. jūnijā, tad tiks dots termiņš priekšlikumu sniegšanai līdz 9. septembrim. Otrais lasījums plānots 22. septembrī, bet trešais - 14. oktobrī.

Vienlaikus jāņem vērā, ka Regula tiek automātiski piemērota no 17. jūnija, tādēļ attiecībā uz vairākiem jautājumiem starp 17. jūniju un līdz likuma pieņemšanai būs spēkā Regulas prasības, neņemot vērā dalībvalstīm dotās izvēles iespējas.

Igaunijas zvērinātu revidentu asociācijas valdes priekšsēdētājs Mart-Martin Arengu un Igaunijas e-dok projektu menedžeris Sergei Tšistjakov 23. maijā apmeklē LZRA, lai tiktos ar revidentiem

Atceļā no Tbilisi, kur Igaunijas zvērinātu revidentu asociācijas pārstāvji viesojās Gruzijas zvērinātu revidentu asociācijas 20 gadu jubilejas svinībās, Rīgā ieradās Mart-Martin Arengu un Sergei Tšistjakov, lai tiktos ar revidentiem, kuri jau iepriekšējā revīzijas sezonā ir uzsākuši lietot audita programmu E-dok. Tikšanās mērķis bija uzzināt, kādi ir jautājumi revidentiem-programmas lietotājiem un informēt par programmas uzlabojumiem. Tikšanos vadīja LZRA valdes loceklis Kaspars Rutkis, kā arī Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt. konsultants Andris Zībarts.  

Šobrīd programmu Latvijā lieto vairāki revidenti, bet uz tikšanos pieteicās tikai Edīte Sončika, Inese Jegorova un Anita Kaņepa ar palīgu.

K. Rutkis informēja, ka nākamā tikšanās tiem revidentiem, kuri jau lieto programmu, varētu notikt jūnija mēnesī. Savukārt septembrī ir iespējams organizēt apmācības revidentiem, kuri vēl tikai plāno pieteikties uz programmu, kā arī lai atsvaidzinātu zināšanas programmas lietošanā.

Šobrīd jau ir zināms, kādas būs cenas par programmas lietošanu, sākot ar 01.10.2017. Igaunijas kolēģi cenu ir noteikuši par audita līgumu skaitu:

- līdz 10 līgumiem 150,00 EUR/gadā;

- 11 - 30 līgumi - 300,00 EUR/gadā;

- 31 - 80 līgumi - 600,00 EUR/gadā;

- vairāk kā 80 līgumi - 950,00 EUR/gadā.

Līguma projekts tiks nosūtīts revidentiem pēc tā apstiprināšanas LZRA valdē.

 

Mart-Martin Arengu informēja, ka Igaunijā iepriekšējā audita sezonā programmu izmanto 1500 revīzijas līgumu gadījumos, kas sastāda 15% no sniegtajiem ziņojumiem, un lietotāju skaits turpina pieaugt. Šī programma Igaunijā ir paredzēta arī gada pārskata ierobežotās pārbaudes dokumentēšanai. Mart-Martin Arengu ierosināja asociācijām apmainīties ar informāciju, lai programmu pilnvērtīgāk varētu izmantot abās valstīs un nebūtu lieki finansiāli izdevumi.

 

 

Anita Mihejeva

LZRA izpilddirektore

Par informācijas par kvalitātes kontroles vērtējumu izsniegšanu revidentiem un tās izmantošanu iepirkumos

LZRA valde atgādina, ka saskaņā ar 2013. gada 26. jūlija elektronisko balsojumu tika pieņemts lēmums, piedaloties iepirkumos, LZRA izpilddirektorei nesniegt nekādus papildus apliecinājumus par zvērinātu revidentu profesionālās darbības kvalitātes kontroles vērtējumiem, kā tikai pašai praksei adresētu vēstuli par piešķirto kvalitātes vērtējumu.

LZRA valde uzskata, ka kvalitātes kontroles vērtējuma izziņas pieprasīšana nepamatoti sašaurina pretendentu loku, iepērkot zvērināta revidenta pakalpojumu.

 

Valde saskaņā ar 2015. gada 13. jūlija sēdes balsojumu nolemj:

zvērināta revidenta prakses kvalitātes kontroles vērtējums ir LZRA iekšējs dokuments, paredzēts revidenta prakses darba uzlabošanai un tas nav izmantojams publiskošanai un nedrīkst tikt izsniegts trešajām personām, tai skaitā, nav izmantojams iepirkumu procedūrās.

Gadskārtējais LZRA dubultspēļu turnīrs tenisā

2015. gada 27. decembrī Tenisa klubā "Enri" norisinājās gadskārtējais LZRA tenisa dubultspēļu turnīrs, kurā piedalījās 5 LZRA pārstāvji (Ingrīda Latimira, Iveta Rutkovska, Lolita Čapkeviča, Ināra Bula un Anita Mihejeva). Dalībnieki bija ieradušies ar kādu ģimenes locekļiem, taču mix turnīrā spēlētāju pārus veidoja lozējot.

1. vietu ieguva Ingrīda Latimira, spēlējot pārī ar Agri Lībergu.

 

LRGA tiek uzņemta Eiropas Grāmatvežu federācijā

16.12.2015. FEE (Eiropas Grāmatvežu federācijas) biedru asamblejā Latvijas Republikas Grāmatvežu asociācija (LRGA) tika uzņemta Eiropas Grāmatvežu federācijā.

LRGA FEE asamblejā pārstāvēja tās prezidents Andrejs Ponomarjovs un valdes locekle, Starptautiskā sekretariāta vadītāja Olga Molčanova.

LZRA pārstāvji tiekas ar Finanšu ministru Jāni Reiru

2015. gada 17. decembrī plkst. 12:00 Finanšu ministrijā notika finanšu ministra Jāņa Reira un Finanšu ministrijas Nodokļu administrēšanas un grāmatvedības politikas departamenta direktores Janas Salmiņas tikšanās ar LZRA pārstāvjiem, valdes locekļiem Sandru Vilcāni, Ingrīdu Latimiru, Kasparu Rutki, Jāni Mežielu un Armini Movsisjanu un izpilddirektori Anitu Mihejevu. 

 

Tikšanās laikā LZRA izteica pateicību finanšu ministram un atbildīgajām personām no Finanšu ministrijas puses par atbalstu un iespēju LZRA iegādāties IT sistēmu - metodoloģijas rīku mazām un vidējām zvērinātu revidentu komercsabiedrībām Latvijas un Šveices sadarbības programmas individuālā projekta „Tehniskā palīdzība finanšu pārskatu sagatavošanā” nr.CH03 ietvaros.

Tālāk tikšanās laikā tika pārrunātas LZRA 2015. gada aktivitātes, likuma „Par zvērinātiem revidentiem”grozījumu izstrāde 2015. gadā un jaunās ES 2014/56/ES Direktīvas prasību ieviešana, jautājums par zvērinātu revidentu un to komercsabiedrību rotāciju atbilstoši jaunās ES 2014/56/ES Direktīvas prasībām un Valsts kontroles paustajam viedoklim, LZRA uzraudzības pilnveidošana un sadarbības iespējas ar Finanšu ministriju.
 
 
Plašāka informācija par tikšanās laikā apspriestajiem jautājumiem pieejama šeit.

LZRA apsveikums Igaunijas Zvērinātu revidentu asociācijas 25 gadu profesionālās darbības jubilejā (13.11.2015.)

Godājamie Igaunijas Zvērinātu revidentu asociācijas 25 gadu jubilejas dalībnieki!

Līdz ar Igaunijas neatkarības atjaunošanu atdzima arī zvērinātu revidentu profesija.

25 gadu pastāvēšanas laikā Jūsu asociācija ir ieņēmusi nozīmīgu vietu starp profesionālām revidentu asociācijām, kļūstot par Starptautiskās Grāmatvežu federācijas (IFAC) un Eiropas grāmatvežu federācijas (FEE) biedru.

Sirsnīgi apsveicu Igaunijas Zvērinātu revidentu asociāciju ar sasniegtajiem rezultātiem 25 gadu darbības laikā un izsaku pārliecību par to, ka arī turpmāk Jūsu ieguldījums prestižās un sabiedrībai tik ļoti nepieciešamās audita profesijas attīstībā būs tikpat nozīmīgs kā līdz šim!

Novēlu Jums, cienījamie kolēģi, radošus panākumus un Jūsu darba efektivitātes pieaugumu, stipru veselību, izturību un labklājību!

 

Ar dziļu cieņu

un cerībā uz tikpat veiksmīgu sadarbību arī turpmāk,

Latvijas Zvērinātu revidentu asociācijas valdes priekšsēdētāja Sandra Vilcāne

Saeimā pieņemts jaunais Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likums

Saeima 22. oktobra sēdē galīgajā lasījumā pieņēma jaunu Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likumu.

Jaunā likuma 91. pantā noteikti to sabiedrību kritēriji, kuru sagatavoto gada pārskatu zvērināts revidents revidē (pārbauda) un sniedz revidenta ziņojumu par veiktās revīzijas (pārbaudes) rezultātiem:

a) bilances kopsumma - 800 000 euro,

b) neto apgrozījums - 1 600 000 euro,

c) vidējais darbinieku skaits pārskata gadā - 50.

Savukārt likuma 92. pants nosaka kritērijus, pēc kuriem jāveic sabiedrības gada pārskata ierobežotā pārbaude:

a) bilances kopsumma - 400 000 euro,

b) neto apgrozījums - 800 000 euro,

c) vidējais darbinieku skaits pārskata gadā - 25.

 

LZRA valdes vārdā izskatu paldies visiem zvērinātiem revidentiem, kuri piedalījās LZRA viedokļa prezentēšanā visā likuma projekta izstrādes gaitā!

 

Ar cieņu,

LZRA valdes vārdā

valdes priekšsēdētāja Sandra Vilcāne

Finanšu ministrijas priekšlikumi likumprojektam "Grozījumi likumā "Par zvērinātiem revidentiem""

2015. gada 20. oktobrī notika Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas sēde, kurā tika izskatīti vairāku likumprojektu grozījumi. Sēdē piedalījās LZRA pārstāvis: valdes loceklis Kaspars Rutkis.

Finanšu ministrija bija sagatavojusi priekšlikumus likumprojektam "Grozījumi likumā "Par zvērinātiem revidentiem"":

Lasīt tālāk ...

LZRA vienojas par tikšanos ar Valsts kontroli un Saeimas Publisko izdevumu un revīzijas komisiju

2015. gada 14. oktobrī notika Saeimas Publisko izdevumu un revīzijas komisijas sēde, kurā tika izskatīts jautājums par Latvijas Republikas 2014. gada pārskatu par valsts budžeta izpildi un par pašvaldību budžetiem. Sēdē piedalījās LZRA pārstāvji: valdes priekšsēdētāja Sandra Vilcāne un valdes loceklis Jānis Laufmanis.

Tikšanās laikā tika panākta vienošanās par trīspusēju (LZRA, Valsts kontroles un Saeimas Publisko izdevumu un revīzijas komisijas) tikšanos š.g. novembra mēnesī, lai pārrunātu savstarpējās sadarbības pilnveidošanu.

Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija atbalsta "Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu" likumprojektu

2015. gada 14. oktobrī notika Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas sēde, kurā 3. lasījumā tika izskatīts un akceptēts "Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu" likumprojekts. Sēdē piedalījās LZRA pārstāvji: valdes priekšsēdētāja Sandra Vilcāne un valdes locekle Ieva Liepiņa. Likumprojekta 4. (noslēdzošais) lasījums notiks 2015. gada 22. oktobrī.

Turēt roku uz pulsa un neiekrist uz sīkumiem

Ja uzņēmējs izturas formāli pret uzņēmuma finanšu uzskaiti, ir diezgan liela varbūtība, ka ātrāk vai vēlāk tas iekulsies nepatikšanās - vai tās būs problēmas ar nodokļiem, lieki iztērētiem līdzekļiem, vai teju neatgūstamiem debitoru parādiem. Nozīmīgākos riskus un iespējamos risinājumus raksturo Latvijas Zvērinātu revidentu asociācijas pārstāve, zvērināta revidente Ieva Liepiņa.

Pilnu rakstu, kas publicēts laikraksta "Dienas Bizness" 2015. gada 28. septembra numurā, skatīt šeit.

Nevis ķeksītim, bet uzņēmuma "veselības" pārbaudei

Kļūdas uzskaitē un nodokļu aprēķinos, soda un kavējuma naudas maksājumi un krāpšanas riski - tās ir "kaites", no kurām uzņēmējus glābj ikgadējā zvērinātu revidentu pārbaude. Revidenta darbu var salīdzināt ar ģimenes ārstu, kurš regulāri pārbauda uzņēmuma "veselību" un iesaka labākos risinājumus labas veselības uzturēšanai, teic Latvijas Zvērinātu revidentu asociācijas pārstāve, zvērināta Armine Movsisjana.

Pilnu rakstu, kas publicēts laikraksta "Dienas Bizness" 2015. gada 21. septembra numurā, skatīt šeit.

Latvijā viens no zemākajiem revidēto uzņēmumu īpatsvariem Eiropā

Latvija aizvien ir vienā no pēdējām vietām Eiropā pēc revīzijai pakļauto uzņēmumu īpatsvara. Ja vidēji Eiropā revīziju veic aptuveni 10% no visiem valstī strādājošajiem uzņēmumiem, Latvijā šis skaitlis ir tikai 3,3%

Pilnu rakstu, kas publicēts laikraksta Dienas Bizness 16.09.2015. numurā, skatīt šeit.

Revidenti savas pozīcijas nosargā

Zvērināta revidenta obligātai pārbaudei Latvijā pakļaus uzņēmumus, kuri pārsniegtu divus no trijiem nosacījumiem (bilances kopsumma 0,8 milj. eiro, neto apgrozījums 1,6 milj. eiro un vidējais darbinieku skaits pārskata gadā - 50).

Raksts laikraksta "Dienas Bizness" 2015. gada 25. septembra numurā.

Pateicība

Latvijas Zvērinātu revidentu asociācija izsaka pateicību Latvijas Republikas Grāmatvežu asociācijas valdes priekšsēdētājam un Revīzijas konsultatīvās padomes priekšsēdētājam Andrejam Ponomarjova kungam par ieguldīto darbu jaunā Gada pārskatu likuma veidošanā un viņa pausto viedokli grāmatvežu un revidentu profesijas novērtēšanā Latvijā. Mēs esam pārliecināti, ka ejam kopīgu ceļu jaunās grāmatvedības normatīvās bāzes veidošanā un tikai abu asociāciju ciešas sadarbības rezultātā mēs panāksim kvalitatīvus uzņēmumu pārskatus, kas sabiedrībai sniedz ticamu finanšu informāciju!
 
LZRA valdes priekšsēdētāja
Sandra Vilcāne    
 
Rīgā 2015. gada 26. augustā

Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija atbalsta finanšu pārskatu obligāto pārbaudi

2015. gada 24. septembrī notika Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas sēde, kurā tika izskatīts "Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu" likumprojekts. Bija paredzēts, ka sēdē piedalīsies LZRA pārstāvji: valdes priekšsēdētāja Sandra Vilcāne un valdes locekļi Armine Movsisjana un Ieva Liepiņa. Taču darba apstākļu dēļ Arminei Movsisjanai dalība sēdē bija jāatceļ un viņas sagatavoto materiālu par gada pārskata ierobežotās pārbaudes būtību un lomu finanšu pārskatu sistēmas kvalitātes nodrošināšanā Saeimā prezentēja S. Vilcāne un I. Liepiņa. Papildus tam I. Liepiņa sēdes dalībniekiem izskaidroja Uzņēmumu ienākuma nodokļa deklarācijas pārbaudes pamatprincipus.

 

Ar balsu vairākumu tika atbalstīts "Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu" likumprojektā noteiktā obligātā pārbaude tiem uzņēmumiem, kuri nesasniedz likumprojektā noteiktos sliekšņus obligātajām revīzijām, bet bilances datumā divus gadus pēc kārtas pārsniedz obligātajām pārbaudēm noteiktos sliekšņus:

 • bilances kopsumma - 400 000 EUR;
 • neto apgrozījums - 800 000 EUR;
 • vidējais darbinieku skaits pārskata gadā - 25.

 

Pielikumā LZRA sagatavotās prezentācijas komisijas locekļiem:

Prezentacija_revizija_vs_parbaudes_Final.pptx

Prezentcija_revzija_prbaude_Informatvi.pptx

Prezentcija_UIN_prbaude_2.pptx

Par informācijas sniegšanu par zvērināta revidenta prakses kvalitātes vērtējumu, piedaloties iepirkumos

LZRA Valde informē, ka tā neatbalsta praksi, kad konkursos par revīzijas pakalpojumu sniegšanu kā viena no pretendenta kvalifikācijas prasībām ir saņemts A vērtējums pēdējā kvalitātes kontroles pārbaudē. Valde uzskata, ka pretendentu loka ierobežošana, atļaujot kvalificēties konkursam tikai A vērtējumu saņēmušajiem, ir nepamatota un diskriminējoša.

Tāpat LZRA Valde uzskata, ka ir nepamatoti pieprasīt no LZRA iesniegšanai konkursa rīkotājam apliecinājumu par praksei piešķirto kvalitātes kontroles vērtējumu.

Valde saskaņā ar 2013. gada 26. jūlija elektronisko balsojumu nolemj:

saistībā ar informācijas sniegšanu par zvērināta revidenta prakses kvalitātes vērtējumu, piedaloties iepirkumos, LZRA izpilddirektorei nesniegt nekādus papildus apliecinājumus par zvērinātu revidentu profesionālās darbības kvalitātes kontroles novērtējumiem, kā tikai pašai praksei adresētu vēstuli par piešķirto kvalitātes vērtējumu. Vēstuli praksei LZRA administrācija nosūta viena mēneša laikā pēc vērtējuma apstiprināšanas Kvalitātes komitejā.

Valsts prezidenta pateicības vēstule LZRA

Valsts prezidenta Raimonda Vējoņa pateicība LZRA.

Par Iikumprojektu "Zvērinātu revidentu profesionālās darbības un tās uzraudzības likums"

LZRA valde ir apstiprinājusi un nosūtījusi Finanšu ministrijai LZRA darba grupas sagatavotos komentārus par FM izstrādāto likumprojektu "Zvērinātu revidentu profesionālās darbības un tās uzraudzības likums".

LZRA vēstule pieejama šeit.

LZRA izsludina iepirkumu

Latvijas Zvērinātu revidentu asociācija izsludina atklātu konkursu „Uz IT sistēmu balstīta metodoloģijas rīka izstrāde mazām un vidēja zvērinātu revidentu komercsabiedrībām” Latvijas un Šveices sadarbības programmas individuālā projekta „Tehniskā palīdzība finanšu pārskatu sagatavošanā” nr. CH03” ietvaros”.

Konkursa nolikums latviešu un angļu valodā.

Tehniskā specifikācija latviešu un angļu valodā.

Lietuvas revidentu asociācijas konference Palangā 12.06.2015.

2015. gada 12. jūnijā Palangā norisinājās Lietuvas revidentu asociācijas organizētā konference “Future of audit profession: long term vision and short term challenges”.

Konferencē piedalījās visu Baltijas valstu revidentu asociāciju pārstāvji. LZRA valdes priekšsēdētājas vietniece Ingrīda Latimira uzstājās ar prezentāciju par revīzijas sistēmu Latvijā (prezentācija pieejama šeit).

 

Lietuvas revidentu asociācijas prezentācija latviešu valodā pieejama šeit.

Igaunijas revidentu asociācijas prezidenta Märt-Martin Arengu prezentācija angļu valodā pieejama šeit.

Latvijas Republikas Grāmatvežu asociācijas svinīgā ceremonija

Latvijas Republikas Grāmatvežu asociācija (LRGA) 2015. gada 5. jūnijā rīkoja svinīgu ceremoniju par godu LRGA biedra zīmes un LRGA goda zīmes pasniegšanai. Tika pasniegtas pirmās biedra zīmes un goda zīmes LRGA biedriem un pasākuma ietvaros ar Latvijas Republikas Grāmatvežu asociācijas goda zīmi īpaši tika atzīmēti LRGA sadarbības partneri un desmit profesionāļi, kuri snieguši būtisku ieguldījumu grāmatvedības un audita nozarē Latvijā. Īpaši pateicība tika izteikta LZRA valdes priekšsēdētājas vietniecei Ingrīdai Latimirai par nozīmīgu ieguldījumu grāmatvežu un revidentu profesionālo organizāciju stiprināšanā. Goda zīmes saņēma arī LZRA pārstāvji S.Vilcāne, M.Zorgenfreija, L.Čapkeviča, A.Movsisjana un A.Mihejeva.

 

   LRGA

LZRA apsveikums jaunievēlētajam Latvijas Valsts prezidentam

LZRA sveic Raimondu Vējoņa kungu ar ievēlēšanu Latvijas Republikas Valsts prezidenta amatā.

Apsveikuma vēstuli skatīt šeit.

Latvijas Reģionu apvienības (LRA) deputāti ir ieinteresēti apspriest zvērinātu revidentu darbības jautājumus

Š.g. 6. maijā LRA frakcijas deputāti uz savas frakcijas sēdi uzaicināja LZRA pārstāvjus, lai pirms jaunā Gada pārskatu likuma pieņemšanas pārrunātu prognozējamās izmaiņas revīziju jomā.

Lasīt tālāk ...

Starptautiskās organizācijas:

Accountancy Europe  The International Federation of Accountants  Lietuvos auditorių rūmai  Audiitorkogu

Valsts institūcijas:

Grāmatvedības un revīzijas politika Valsts ieņēmumu dienests Finanšu un kapitāla tirgus komisija Valsts kaseValsts kontrole

Latvijas organizācijas:

Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera    Latvijas Darba devēju konfederācija  
 

Sadarbības partneri:

logo4 Latvijas Republikas grāmatvežu asociācija