Latviešu  English

Jauno revidentu kvalifikācijas eksāmenu sesija 2022

LZRA valde 2022.gada 30.marta sēdē ir apstiprinājusi zvērinātu revidentu pretendentu 2022.gada kvalifikācijas eksāmenu datumus:

  • Grāmatvedība - 6. augusts
  • Revīzija - 3. septembris
  • Tiesības - 24. septembris
  • Nodokļi un nodevas - 15. oktobris
  • Biznesa vadība - 5. novembris

Zvērinātu revidentu kvalifikācijas eksāmeni tiek organizēti atbilstoši Revīzijas pakalpojumu likuma un “Zvērinātu revidentu kvalifikācijas eksāmenu nolikuma” prasībām. Eksāmenos pārbauda, vai pretendentiem ir pietiekams teorētisko zināšanu līmenis, kā arī spējas izmantot šīs zināšanas praksē, lai varētu pietiekami kvalitatīvi, ievērojot likumus un Latvijā atzītos starptautiskos revīzijas standartus, veikt profesionālo darbību.

Aicinām pretendentus, kuri ir iesnieguši LZRA dokumentus par trīs gadu pieredzes revīzijas darbā atzīšanu un saņēmuši LZRA izpilddirektores lēmumu ar atļauju kārtot eksāmenus, sazināties ar LZRA administrāciju, lai pieteiktos eksāmenu kārtošanai!

Plašāka informācija par to, kā kļūt par zvērinātu revidentu, ir pieejama sadaļā https://lzra.lv/informacija-pretendentiem.html

Starptautiskās organizācijas:

Accountancy Europe  The International Federation of Accountants  Lietuvos auditorių rūmai  Audiitorkogu

Valsts institūcijas:

Grāmatvedības un revīzijas politika Valsts ieņēmumu dienests Finanšu un kapitāla tirgus komisija Valsts kaseValsts kontrole

Latvijas organizācijas:

Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera    Latvijas Darba devēju konfederācija  
 

Sadarbības partneri:

logo4 Latvijas Republikas grāmatvežu asociācija