Latviešu  English

LZRA Vasaras konference - 2019 "Audita profesijas attīstība un tās nākotnes izaicinājumi"

1. diena: 29.08.2019.

Zita Zariņa
Valsts kontroles Padomes locekle, Revīzijas un metodoloģijas departamenta direktore
Valsts kontroles likuma grozījumi: zaudējumu piedziņa - mērķis, vēsture un būtība

 

Ilmārs Šņucins
Finanšu ministrijas valsts sekretāres vietnieks nodokļu, muitas un grāmatvedības jautājumos
Aktuālie revīzijas politikas un uzraudzības jautājumi

 

Sarmīte Glāzere
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas Regulējošo prasību daļas galvenā metodikas eksperte
FKTK sadarbība ar zvērinātiem revidentiem, kuri sniedz revīzijas pakalpojumus SNS

 

Gordon Latimir
PricewaterhouseCoopers partneris
What is on the audit Regulators' agenda

 

Barbara Misterska-Dragan
Polijas revidentu asociācijas prezidente
The Audit Profession in Poland – changes & challenges

 

Ingrida Pūrienė
Lietuvas revidentu asociācijas prezidente
Recent updates in Lithuanian audit and accounting sectors

 

Märt-Martin Arengu
Igaunijas revidentu asociācijas prezidents
Auditing trends in Estonia 2019 A.D.

 

Hilde Blomme
Accountancy Europe izpilddirektora vietniece
The opinion of ACE on the relevance of AML matters in the work of auditor

 

2. diena: 30.08.2019.

 

Sandijs Vectēvs
Finanšu izlūkošanas dienesta priekšnieka vietnieks
Revidentu loma cīņā pret noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācij

 

Arta Priede
Finanšu ministrijas Grāmatvedības un revīzijas politikas departamenta Grāmatvedības politikas un metodoloģijas nodaļas vadītāja
JAUNAIS GRĀMATVEDĪBAS LIKUMS – kas tajā jauns?

 

Anna Aļošina
Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja Pirmās pārvaldes priekšniece
Korupcijas risku novēršana uzņēmējdarbībā

Terēze Labzova-Ceicāne
PricewaterhouseCoopers SIA 
Vienotais elektroniskās ziņošanas formāts

 

Andrejs Ponomarjovs
Revīzijas konsultatīvās padomes priekšsēdētājs
Mazāk sarežģītu uzņēmumu revīzija (Audit of Less Complex Entities)

 

Ieva Liepiņa
LZRA valdes locekle
Viss aktuālais par nodokļiem 2019.gadā

 

JAUNAIS GRĀMATVEDĪBAS LIKUMS – kas tajā jauns?

Starptautiskās organizācijas:

Accountancy Europe  The International Federation of Accountants  Lietuvos auditorių rūmai  Audiitorkogu

Valsts institūcijas:

Grāmatvedības un revīzijas politika Valsts ieņēmumu dienests Finanšu un kapitāla tirgus komisija Valsts kaseValsts kontrole

Latvijas organizācijas:

Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera    Latvijas Darba devēju konfederācija  
 

Sadarbības partneri:

logo4 Latvijas Republikas grāmatvežu asociācija