Latviešu  English

Sabiedrība "AKTĪVS" SIA

 

Lic. Nr.:153
Reģistrācijas Nr.:49503002505
Revīzijas pakalpojuma sniedzējs komercsab. vārdā:Aija Krūtaine
sert. Nr. 71
Komercsabiedrības valdes locekļi:Aija Krūtaine
sert. Nr. 71

Īpašnieki:1. Aija Krūtaine
sert. Nr. 71
2. Ivars Krūtainis
Darbojoša licence:
Lic. statuss:Izsniegta 23.10.2009.
Adrese:Vidzemes iela 3, Rauna, Raunas pagasts, Smiltenes novads, LV-4131
Telefons:+371 29238630

LZRA ir atbildīga par zvērinātu revidentu sertificēšanu, darbības uzraudzību, revīzijas pakalpojumu kvalitātes kontroli, disciplinārlietu ierosināšanu, izskatīšanu, izmeklēšanu un disciplinārsodu piemērošanu.

LZRA valstisko uzraudzību veic Finanšu ministrija.

Starptautiskās organizācijas:

Accountancy Europe  The International Federation of Accountants  Lietuvos auditorių rūmai  Audiitorkogu

Valsts institūcijas:

Grāmatvedības un revīzijas politika Valsts ieņēmumu dienests Finanšu un kapitāla tirgus komisija Valsts kaseValsts kontrole

Latvijas organizācijas:

Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera    Latvijas Darba devēju konfederācija  
 

Sadarbības partneri:

logo4 Latvijas Republikas grāmatvežu asociācija