Latviešu  English

SIA REMAR birojs

 

Lic. Nr.: 119
Reģistrācijas Nr.: 40002077778
Revīzijas pakalpojuma sniedzējs komercsab. vārdā: Marija Rubcova
sert. Nr. 54
Komercsabiedrības valdes locekļi: Marija Rubcova
sert. Nr. 54
Īpašnieki: Marija Rubcova
sert. Nr. 54
Darbojoša licence:
Lic. statuss: Izsniegta 23.11.2004.
Adrese: Dignājas iela 3B-3, Rīga, LV-1004
Telefons: +371 67323390; fakss: +371 67323394

LZRA ir atbildīga par zvērinātu revidentu sertificēšanu, darbības uzraudzību, revīzijas pakalpojumu kvalitātes kontroli, disciplinārlietu ierosināšanu, izskatīšanu, izmeklēšanu un disciplinārsodu piemērošanu.

LZRA valstisko uzraudzību veic Finanšu ministrija.

Starptautiskās organizācijas:

Accountancy Europe  The International Federation of Accountants  Lietuvos auditorių rūmai  Audiitorkogu

Valsts institūcijas:

Grāmatvedības un revīzijas politika Valsts ieņēmumu dienests Finanšu un kapitāla tirgus komisija Valsts kaseValsts kontrole

Latvijas organizācijas:

Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera    Latvijas Darba devēju konfederācija  
 

Sadarbības partneri:

logo4 Latvijas Republikas grāmatvežu asociācija