Latviešu  English

SIA "Auditfirma Alfa un Omega"

 

Lic. Nr.:96
Reģistrācijas Nr.:40002041709
Revīzijas pakalpojuma sniedzējs komercsab. vārdā:Lidija Zelča
sert. Nr. 52
Komercsabiedrības valdes locekļi:Lidija Zelča
sert. Nr. 52
Īpašnieki:Lidija Zelča
sert. Nr. 52
Darbojoša licence:
Lic. statuss:Anulēta 30.09.2021. uz brīvprātīga iesnieguma pamata
Adrese:Līves iela 2B, Rīga, LV-1002
Telefons: 

LZRA ir atbildīga par zvērinātu revidentu sertificēšanu, darbības uzraudzību, revīzijas pakalpojumu kvalitātes kontroli, disciplinārlietu ierosināšanu, izskatīšanu, izmeklēšanu un disciplinārsodu piemērošanu.

LZRA valstisko uzraudzību veic Finanšu ministrija.

Starptautiskās organizācijas:

Accountancy Europe  The International Federation of Accountants  Lietuvos auditorių rūmai  Audiitorkogu

Valsts institūcijas:

Grāmatvedības un revīzijas politika Valsts ieņēmumu dienests Finanšu un kapitāla tirgus komisija Valsts kaseValsts kontrole

Latvijas organizācijas:

Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera    Latvijas Darba devēju konfederācija  
 

Sadarbības partneri:

logo4 Latvijas Republikas grāmatvežu asociācija