Latviešu  English

Baker Tilly Baltics AS

 

Lic. Nr.:80
Reģistrācijas Nr.:40003444833
Revīzijas pakalpojuma sniedzējs komercsab. vārdā:1. Ēriks Bahirs
sert. Nr. 136
2. Jekaterina Dzikeviča
sert. Nr. 194
Komercsabiedrības valdes locekļi:Ēriks Bahirs
sert. Nr. 136
Īpašnieki:

1. Ēriks Bahirs
sert. Nr. 136
2. SIA "Linde & Associates"
40003605024
Kronvalda bulvāris 10-32b, Rīga, LV-1010

3. Jekaterina Dzikeviča
sert. Nr. 194
4. Reinis Ceplis
5. Raitis Beļickis-Raufiņš
6. Ilona Rotberga
Piederība revidentu komercsabiedrību tīklam:www.bakertillyinternational.com
Darbojoša licence:
Lic. statuss:Izsniegta 16.12.2002.
Adrese:Kronvalda bulvāris 10-32b, Rīga, LV-1010
Telefons:+371 67321000
WWW:http://www.bakertillybaltics.lv

LZRA ir atbildīga par zvērinātu revidentu sertificēšanu, darbības uzraudzību, revīzijas pakalpojumu kvalitātes kontroli, disciplinārlietu ierosināšanu, izskatīšanu, izmeklēšanu un disciplinārsodu piemērošanu.

LZRA valstisko uzraudzību veic Finanšu ministrija.

Starptautiskās organizācijas:

Accountancy Europe  The International Federation of Accountants  Lietuvos auditorių rūmai  Audiitorkogu

Valsts institūcijas:

Grāmatvedības un revīzijas politika Valsts ieņēmumu dienests Finanšu un kapitāla tirgus komisija Valsts kaseValsts kontrole

Latvijas organizācijas:

Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera    Latvijas Darba devēju konfederācija  
 

Sadarbības partneri:

logo4 Latvijas Republikas grāmatvežu asociācija