Latviešu  English

SIA "PKF Latvia"

 

Lic. Nr.: 63
Reģistrācijas Nr.: 42803001030
Revīzijas pakalpojuma sniedzējs komercsab. vārdā: 1. Aija Punāne
sert. Nr. 97
2. Maruta Zorgefreija
sert. Nr. 149
Komercsabiedrības valdes locekļi: 1. Aija Punāne
sert. Nr. 97
2. Maruta Zorgefreija
sert. Nr. 149
Īpašnieki: 1. Aija Punāne
sert. Nr. 97
2. Maruta Zorgefreija
sert. Nr. 149
Piederība revidentu komercsabiedrību tīklam: http://www.pkf.com
Darbojoša licence:
Lic. statuss: Izsniegta 04.12.2002.
Adrese: K. Ulmaņa gatve 119, Mārupe, Mārupes novads, LV-2167
Telefons: +371 67333647
Statuss ārvalstu reģistrā: Juridiski neatkarīgu komercsabiedrību tīkla PKF International Limited dalībniece
WWW: http://www.pkf-latvia.lv

LZRA ir atbildīga par zvērinātu revidentu sertificēšanu, darbības uzraudzību, revīzijas pakalpojumu kvalitātes kontroli, disciplinārlietu ierosināšanu, izskatīšanu, izmeklēšanu un disciplinārsodu piemērošanu.

LZRA valstisko uzraudzību veic Finanšu ministrija.

Starptautiskās organizācijas:

Accountancy Europe  The International Federation of Accountants  Lietuvos auditorių rūmai  Audiitorkogu

Valsts institūcijas:

Grāmatvedības un revīzijas politika Valsts ieņēmumu dienests Finanšu un kapitāla tirgus komisija Valsts kaseValsts kontrole

Latvijas organizācijas:

Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera    Latvijas Darba devēju konfederācija  
 

Sadarbības partneri:

logo4 Latvijas Republikas grāmatvežu asociācija