Latviešu  English

SIA REKO

 

Lic. Nr.:47
Reģistrācijas Nr.:53603009121
Revīzijas pakalpojuma sniedzējs komercsab. vārdā:1. Gunta Siliņa
sert. Nr. 50
2. Anna Jesemčika
sert. Nr. 125
Komercsabiedrības valdes locekļi:Gunta Siliņa
sert. Nr. 50

Īpašnieki:

1. Gunta Siliņa
sert. Nr. 50

2. Gita Siliņa


Darbojoša licence:
Lic. statuss:Izsniegta 12.11.2002.
Adrese:Egļu iela 5, Jelgava, LV-3002
Telefons:+371 26520815

LZRA ir atbildīga par zvērinātu revidentu sertificēšanu, darbības uzraudzību, revīzijas pakalpojumu kvalitātes kontroli, disciplinārlietu ierosināšanu, izskatīšanu, izmeklēšanu un disciplinārsodu piemērošanu.

LZRA valstisko uzraudzību veic Finanšu ministrija.

Starptautiskās organizācijas:

Accountancy Europe  The International Federation of Accountants  Lietuvos auditorių rūmai  Audiitorkogu

Valsts institūcijas:

Grāmatvedības un revīzijas politika Valsts ieņēmumu dienests Finanšu un kapitāla tirgus komisija Valsts kaseValsts kontrole

Latvijas organizācijas:

Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera    Latvijas Darba devēju konfederācija  
 

Sadarbības partneri:

logo4 Latvijas Republikas grāmatvežu asociācija