Latviešu  English

SIA Auditorfirma "Vitre"

 

Lic. Nr.: 45
Reģistrācijas Nr.: 43603010294
Revīzijas pakalpojuma sniedzējs komercsab. vārdā: Vitauts Albrekts
sert. Nr. 77
Komercsabiedrības valdes locekļi: Vitauts Albrekts
sert. Nr. 77
Īpašnieki: Vitauts Albrekts
sert. Nr. 77
Darbojoša licence:
Lic. statuss: Izsniegta 12.11.2002.
Adrese: Loka maģistrāle 5-28, Jelgava, LV-3004
Telefons: +371 29276052

LZRA ir atbildīga par zvērinātu revidentu sertificēšanu, darbības uzraudzību, revīzijas pakalpojumu kvalitātes kontroli, disciplinārlietu ierosināšanu, izskatīšanu, izmeklēšanu un disciplinārsodu piemērošanu.

LZRA valstisko uzraudzību veic Finanšu ministrija.

Starptautiskās organizācijas:

Accountancy Europe  The International Federation of Accountants  Lietuvos auditorių rūmai  Audiitorkogu

Valsts institūcijas:

Grāmatvedības un revīzijas politika Valsts ieņēmumu dienests Finanšu un kapitāla tirgus komisija Valsts kaseValsts kontrole

Latvijas organizācijas:

Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera    Latvijas Darba devēju konfederācija  
 

Sadarbības partneri:

logo4 Latvijas Republikas grāmatvežu asociācija