Latviešu  English

SIA "BDO ASSURANCE"

 

Lic. Nr.:182
Reģistrācijas Nr.:42403042353
Revīzijas pakalpojuma sniedzējs komercsab. vārdā:

Irita Cimdare
sert. Nr. 103


Komercsabiedrības valdes locekļi:

Irita Cimdare

sert. Nr. 103


Īpašnieki:

1. AS "BDO Latvia"
40103618222
Kaļķu iela 15-3B, Rīga, LV-1050

2. Irita Cimdare
sert. Nr. 103


Darbojoša licence:
Lic. statuss:Izsniegta 21.02.2018.
Adrese:Kaļķu iela 15-3B, Rīga, LV-1050
Telefons:+371 67222237

LZRA ir atbildīga par zvērinātu revidentu sertificēšanu, darbības uzraudzību, revīzijas pakalpojumu kvalitātes kontroli, disciplinārlietu ierosināšanu, izskatīšanu, izmeklēšanu un disciplinārsodu piemērošanu.

LZRA valstisko uzraudzību veic Finanšu ministrija.

Starptautiskās organizācijas:

Accountancy Europe  The International Federation of Accountants  Lietuvos auditorių rūmai  Audiitorkogu

Valsts institūcijas:

Grāmatvedības un revīzijas politika Valsts ieņēmumu dienests Finanšu un kapitāla tirgus komisija Valsts kaseValsts kontrole

Latvijas organizācijas:

Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera    Latvijas Darba devēju konfederācija  
 

Sadarbības partneri:

logo4 Latvijas Republikas grāmatvežu asociācija