Latviešu  English

Latvijas Zvērinātu revidentu asociācija (LZRA) ir neatkarīga profesionāla korporācija, kas dibināta 1994. gadā saskaņā ar likumu “Par zvērinātiem revidentiem”. LZRA šobrīd apvieno 170 zvērinātus revidentus un 141 zvērinātu revidentu komercsabiedrību.

LZRA darbības mērķis ir sekmēt revīzijas profesijas attīstību valstī un nodrošināt, lai zvērinātu revidentu komercsabiedrības darbotos atbilstoši Starptautiskajiem revīzijas standartiem. LZRA ir Starptautiskās Grāmatvežu federācijas (IFAC) biedrs un savā darbībā balstās uz IFAC biedru nolikumu, kas ir vienādi obligāts visu pasaules valstu revīzijas profesijas pārstāvjiem. Vienlaicīgi LZRA ir arī Eiropas Grāmatvežu federācijas (FEE) biedrs un tās ietvaros risina jautājumus par grāmatvežu profesijas normatīvo regulējumu.

LZRA savā ikdienas darbībā nodrošina Starptautisko revīzijas standartu tulkošanu, zvērinātu revidentu apmācību, veikto revīziju kvalitātes kontroli un disciplinārprocesu sistēmas uzturēšanu. LZRA pārstāv savu biedru intereses valsts un pašvaldību institūcijās, vietējās un starptautiskajās organizācijās.

LZRA aktīvi darbojas ne tikai revīzijas jomā, bet arī sniedz savu ieguldījumu Latvijas finanšu pārskatu sistēmas sakārtošanā atbilstoši labākajiem uzskaites un pārskatu sastādīšanas prakses principiem.

Starptautiskās organizācijas:

THE FEDERATION OF EUROPEAN ACCOUNTANTS  The International Federation of Accountants  Lietuvos auditorių rūmai  Audiitorkogu

Valsts institūcijas:

Grāmatvedības un revīzijas politika Valsts ieņēmumu dienests Finanšu un kapitāla tirgus komisija Valsts kaseValsts kontroleBirža NASDAQ OMX RigaLatvijas Republikas Prokuratūra

Latvijas organizācijas:

Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera    Latvijas Darba devēju konfederācija  
 

Sadarbības partneri:

logo4  Latvijas Republikas grāmatvežu asociācija   Latvijas Grāmatvedības ārpakalpojumu asociācija